سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب دکتر عشایری

سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم درایران؛ اصلی ترین دغدغه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاست هسته ای و پیگیری آن از طریق دیپلماتیک است.
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 September 20
کد خبر: ۲۷۰۸۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۵
خود نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که این طرح را تصویب کرده اند، چند فرزند دارند؟ آیا آنها آنچه برای خود می پسندند را برای دیگران هم پسندیده اند؟
تدبیر24:روز سه شنبه ۳ تیرماه نمایندگان اصولگرای مجلس طرحی را برای افزایش جمعیت تصویب کردند که در آن مجازات هایی نیز برای پیش گیری کنندگان از بارداری دیده شده است.
به گزارش انصاف نیوز، معمولا عمل های پیشگیری از بارداری پس از فرزندآوری خانواده ها به میزانی که خود صلاح می دانند انجام می شود؛ اما با تصویب این قانون، تشخیص این تصمیم دیگر در اختیار خود جامعه نخواهد بود.
در صورت تصویب جزییات طرح مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)‌ اعمال خواهد شد.
اما خود نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که این طرح را تصویب کرده اند، چند فرزند دارند؟ آیا آنها آنچه برای خود می پسندند را برای دیگران هم پسندیده اند؟
شما می توانید با درج تعداد فرزند نماینده ی شهر و منطقه ی خود در بخش کامنت ها (یا در صفحه ی انصاف نیوز در شبکه های اجتماعی و یا ایمیل به آدرس ensafnews@gmail.com )، به تکمیل این جدول کمک کنید.
کدنامفامیلحوزهانتخابیهتعداد فرزند
۱۰۸محمدرضاخانمحمدیخرمیابهر وخرمدره
۶محمدحسنآصفریاراک و کمیجان و خنداب
۱۲۶عباسرجائیاراک وکمیجان و خنداب
۳۲مصطفیافضلی فرداردبیل، نمین، نیر و سرعین
۶۶کمال الدینپیرموذناردبیل،نمین، نیر و سرعین
۱۰۳منصورحقیقت پوراردبیل، نمین، نیر و سرعین
۴۴احمدبخشایشاردستانیاردستان
۶۷محمدرضاتابشاردکان
۱۹۰حمیدرضاعزیزیفارساتیاردل وفارسان
۸۶جوادجهانگیرزادهارومیه
۱۹۹عابدفتاحیارومیه
۲۱۱نادرقاضی پورارومیه
۲۷۰بهروزنعمتیاسدآباد
۲۱۵هادیقوامیاسفراین
۸۳علیجلیلیاناسلامآباد غرب
۲۱نیرهاخوان بیطرفاصفهان
۱۴۷احمدسالککاشانیاصفهان
۲۰۵حمیدرضافولادگراصفهان
۲۲۰حسنکامراندستجردیاصفهان
۲۴۵عباسمقتدای خوراسگانیاصفهان
۱۷۳الیاسطاهریاقلید
۷۱محمدتقیتوکلیالیگودرز
۱۱۶سیدعیسیدارائیاندیمشک
۲۰۴عباسفلاحی باباجاناهر و هریس
۹۶سیدشریفحسینیاهوازوباوی
۲۵۵سید شکرخداموسویاهوازو باوی
۱۱۸حجتالهدرویشپورایذهو باغملک
۲۲محمدسعیداربابیایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج،لاشار،  بنت و آشار
۱۶۵احمدشوهانیایلامو ایوان و چرداول
۲۲۹عمرانعلی محمدیایلام، ایوان و چرداول
۲۸۷عمرانعلیمحمدیایلام،‌ایوان،چرداول(میاندوره ای)
۳۸محمدسعیدانصاریآبادان
۱۲۲سیدحسیندهدشتیآبادان
۱۵۲جوادسعدون زادهآبادان
۱۳۹رحیمزارعآبادهو بوانات
۱۶۸رضاصابریآزادشهر و رامیان
۲۷۱صفرنعیمیرزآستارا
۲۱۳محمدحسینقربانیآستانه اشرفیه
۲۸۶عزتالهیوسفیانملاآمل
۲۶۴علی اکبرناصریبابل
۲۷۹حسیننیازآذریبابل
۲۶۷مقدادنجف نژادبابلسر، فرید و نکنار
۲۵۱علیرضامنظریتوکلیبافتو رابر و ارزوئیه
۷۳موسی الرضاثروتیبجنورد، مانه، سملقان، جاجرم وگرمه
۷۸قاسمجعفریبجنورد،مانه، سملقان، جاجرم و گرمه
۴۶علائالدینبروجردیبروجرد
۵۷بهرامبیراوندبروجرد
۱۵۵امیرعباسسلطانیبروجن
۲۷۷غلامرضانوریقزلجهبستانآباد
۱۹۸موسیغضنفرآبادیبم و ریگان و فهرج و نرماشیر
۴۱محمدباقریبناب
۱۱۱حسنخسته بندبندرانزلی
۳منصورآرامیبندرعباس،قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر
۵محمدآشوری تازانیبندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر
۷۶ابوالقاسمجرارهبندرعباس،قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر
۷۴احمدجباریبندرلنگه و بستک و پارسیان
۱۰حبیبآقاجریبندرماهشهرو امیدیه و هندیجان
۶۵محمدعلیپورمختاربهار و کبودرآهنگ
۱۶۱محمدباقرشریعتیبهبهان
۲۴۶احمدعلیمقیمیبهشهر و نکا و گلوگاه
۸۴عبدالکریمجمیریبوشهرو گناوه و دیلم
۱۸۷محمدقسیمعثمانیبوکان
۱۴۱غلاممحمدزارعیبویراحمد و دنا
۱۸۲روح الهعباسپوربوئین زهرا
۵۶سیدمحمدبیاتیانبیجار
۱۸۱سیدمحمدباقرعبادیبیرجند و درمیان
۴۷حبیببرومندداش قاپوپارسآباد و بیله سوار
۵۰فرهادبشیریپاکدشت
۲۵۲نعمتالهمنوچهریپاوهو جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر
۲۱۶علیکائیدیپلدختر
۱۱۵رسولخضریپیرانشهرو سردشت
۱۳۱رجبرحمنیتاکستان
۱۶۳محمودشکریتالشو رضوانشهر
۶۰مسعودپزشکیانتبریز، آذرشهر و اسکو ۳
۱۳۰رضارحمانیتبریز،آذرشهر و اسکو
۱۵۳محمد اسماعیلسعیدیتبریز، آذرشهر و اسکو
۲۰۲محمدحسینفرهنگیتبریز،آذرشهر و اسکو
۲۱۴میرهادیقره سید رومیانیتبریز، آذرشهر و اسکو
۲۴۸علیرضامنادیتبریز،آذرشهر و اسکو
۱۱۳ابوالقاسمخسروی سهل آبادیتربت حیدریه و مه ولات و زاوه
۲۴غلامرضااسدالهیتربت‌جامو تایباد و باخزر
۲۸۵سیدجلالیحیی زادهتفت و میبد(فوتشده)
۱۷۲عباسصلاحیتفرشوآشتیان
۷مرتضیآقا تهرانیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۱فاطمهآلیاتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۳سیدمحمد حسنابوترابی فردتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۳۰لالهافتخاریتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۴۲محمدرضاباهنرتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۴۵مهردادبذرپاشتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۷۲احمدتوکلیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۹۰غلامعلیحدادعادلتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۰۲روح الهحسینیانتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۲۹مجتبیرحماندوستتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۳۳حمیدرسائیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۳۷فاطمهرهبرتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۴۲علی اصغرزارعیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۴۳علیرضازاکانیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۵۷محمدسلیمانیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۷۶زهرهطبیبزاده نوریتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۱۷۷حسینطلاتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۲۳اسمعیلکوثریتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۲۴مهدیکوچک زادهتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۳۱علیرضامحجوبتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۳۸سید علیرضامرندیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۴۱غلامرضامصباحیمقدمتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۴۳علیمطهریتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر۴
۲۴۴حسینمظفرتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۵۹سیدمسعودمیرکاظمیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۶۳الیاسنادرانتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۶۵سیدمحمودنبویانتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۶۶حسیننجابتتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۷۵بیژننوباوهتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۸۱سیدمهدیهاشمیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲۸۸محمدمهدیمفتحتویسرکان(میاندورهای)
۱۳۶محمدرضارضائیکوهیجهرم
۱۷۸فرج الهعارفیجیرفت
۷۵یعقوبجدگالچاهبهار و نیک شهر و کنارک
۱۲۴محمددهقانی نقندرچناران
۶۲حمیررضاپشنگخاشو بخشهای نصرت آباد و میر جاوه و کورین
۲۵۳سیدمحمدعلیموسویخدابنده
۸ابراهیمآقامحمدیخرمآباد و دوره
۱۸۶ایرجعبدیخرم‌آباد و دوره
۱۴۸عبداللهسامریخرمشهر
۷۹جلیلجعفری بنه خلخالخلخال و کوثر
۱۳۵محمدابراهیمرضائیخمین
۱۷۱محسنصرامی فروشانیخمینی شهر
۲۷۴محمودنگهبانسلامیخوافو رشتخوار
۱۰۱مویدحسینی صدرخوی
۱۶نبیالهاحمدیدارابو زرین دشت
۱۳۴عبدالرحمنرستمیاندامغان
۲۳۳حسینمحمدزادهدرگز
۲۰۸عباسقائید رحمتدرود و ازنا
۵۹عباسپاپیزادهدزفول
۱۷۰ناصرصالحی نسبدشت آزادگان و هویزه
۲۵۸مهدیموسوینژاددشتسان
۶۴سید محمدپور فاطمیدشتی و تنگستان
۱۱۰حجتالهخدانیسوریدلفانو سلسه
۲۸۹حمیدرضامشهدی عباسیدماوند(میاندورهای)
۱۸علیمحمداحمدیدهلرانودرهشهر
۲۹۰شمس اللهشریعت نژادرامسر(میاندورهای)
۵۴شمساللهبهمنیرامهرمزو رامشیر
۲۷۳ابراهیمنکورباطکریم و بهارستان
۱۵۶عطاالهسلطانیصبوررزن
۶۹حسنتامینیرشت
۸۷غلامعلیجعفرزادهایمن آبادیرشت
۲۲۵جبارکوچکی نژادرشت
۱حسینآذینرفسنجانو انار
۱۰۴عطا الهحکیمیرودبار
۱۳۸محمدمهدیرهبریرودسرو املش
۹۷سیدباقرحسینیزابل و زهک و هیرمند
۱۸۰حلیمهعالیزابلو زهک و هیرمند
۱۶۶حسینعلیشهریاریزاهدان
۲۱۹ناصرکاشانیزاهدان
۲۰اسفندیاراختیاری کسنویه یزدزرتشتیان
۳۶حسینامیریخامکانیزرندو کوهبنان
۲۸محمداسماعیلیزنجان و طارم
۱۹۵محسنعلیمردانیزنجانو طارم
۱۱۷محمددامادیساری
۱۶۰سیدرمضانشجاعیکیاسریساری
۲۲۷مفیدکیانی نژادساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان
۲۶۰شهلامیرگلویبیاتساوهوزرندیه
۱۴۹رمضانعلیسبحانی فردسبزوار و جفتای و جوین و خوشاب
۲۳۲محمدرضامحسنیثانیسبزوار،جفتای، جوین و خوشاب
۲۸۲سید عنایت الههاشمیسپیدان
۵۳مهنازبهمنیسراب
۲۶۲هدایت الهمیرمرادزهیسراوان و سیب و سوران و زابلی
۲۹داریوشاسماعیلیسروستانو کوار و خرامه
۵۸محسنبیگلریسقز و بانه
۹علیاکبرآقائیمغانجوقیسلماس
۱۱۲علیرضاخسرویسمنان و مهدی شهر
۱۹۶سکینهعمرانیسمیرم
۲۳۰محمدابراهیممحبیسنقر
۱۹۱سیداحسنعلویسنندجودیواندره
۲۳۷سالارمرادیسنندج ودیواندره
۹۲شهبازحسنپوربیگلریسیرجانو بردسیر
۷۰عبدالهتمیمیشادگان
۱۸۹قاسمعزیزیشازند
۸۰کاظمجلالیشاهرود
۸۹حسینعلیحاجیدلیگانیشاهینشهر و میمه  و  برخوار
۱۹۳علیعلی لوشبستر
۲۰۰حسینفتاحیشهربابک
۱۰۵عوضحیدرپورشهرضائیشهرضا و دهاقان
۱۴۵سیدسعیدزمانیاندهکردیشهرکرد
۲۲۸حسینگروسیشهریار، قدس و ملارد
۲۷۸سیدراضینوریشوش
۱۴۶سیدمحمدسادات ابراهیمیشوشتر و گتوند
۱۱۹سیداحمدرضادستغیبشیراز
۱۲۵سید حسینذوالانوارشیراز
۱۶۹ضرغامصادقیشیراز
۲۱۰جعفرقادریشیراز
۱۸۸عبدالرضاعزیزیشیروان
۱۱۴حمیدرضاخصوصی ثانیصومعه سرا
۲۷۶رحمتالهنوروزیعلیآباد
۱۸۴محمدعلیعبداله زادهفردوس و سرایان و طبس و بشرویه
۲۶محمدعلیاسفنانیفریدنو فریدونشهر و چادگان
۱۵۱احمدسجادیفریمان و سرخس و بخشهای احمد آبادو رضویه
۱۲۱محمدحسیندوگانیآغچغلوفسا
۲۵۷سید ناصرموسوی لارگانیفلاورجان
۱۷۹ناصرعاشوریقلعه رودخانیفومنو شفت
۲۰۳نادرفریدونیفیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین
۹۹سیدهادیحسینیقائمشهر و سوادکوه و جویبار
۱۹۴کمالعلیپورخنکداریقائم شهر و سوادکوه و جویبار
۲۸۴جوادهرویقائنات
۲۰۹حامدقادرمزیقروه و دهگلان
۹۸سیدمرتضیحسینیقزوینو آبیک و البرز
۲۳۵داودمحمدیقزوین و آبیک و البرز
۱۰۰فتحالهحسینیقصرشیرینو سرپل ذهاب و گیلانغرب
۴رضاآشتیانی عراقیقم
۲۳علیاردشیرلاریجانیقم
۳۵احمدامیرآبادی فراهانیقم
۱۶۴هادیشوشتریقوچانو فاروج
۲۳۴شاهینمحمدصادقیکازرون
۲۵۰عباسعلیمنصوریآرانیکاشانو آران بیدگل
۲۷محمداسماعیل نیاکاشمر و بردسکن و خلیل آباد
۳۳عزیزاکبریانکرج
۲۲۶محمدجوادکولیوندکرج
۲۶۹محمدجوادنظریمهرکردکویو ترکمن و بندرگز و گمیشان
۶۳محمدرضاپور ابراهیمی داورانیکرمان و راور
۱۴۴محمدمهدیزاهدیکرمانو راور
۱۰۶سید سعیدحیدری طیبکرمانشاه
۱۳۲محمدرزمکرمانشاه
۲۴۲عبدالرضامصریکرمانشاه
۲۰۱ارسلانفتحیپورکلیبرو خداآفرین و بخش هوراند
۲۴۰سیامکمره صدقکلیمیان
۱۵موسیاحمدیکنگانو دیر و جم
۱۷وحیداحمدیکنگاور و صحنه و هرسین
۴۹سیدعلیمحمدبزرگواریکهگیلویهو  بهمنی و چرام
۳۷محمدرضاامیری کهنوجکهنوج و منوجان و رودبارجنوب وقلعه گنج و فاریاب
۲۴۷الهیارملکشاهیکوهدشت
۶۸غلامرضاتاجگردونگچساران و باشت
۳۴عیسیامامیگرگانو آق قلا
۱۷۴سیدعلی محمدطاهریگرگان و آق قلا
۲۱۷غلامرضاکاتبگرمسار
۲۵۶میرقسمتموسوی اصلگرمی
۲۶۱سیدمحمدحسینمیرمحمدیگلپایگانو خوانسار
۱۲۷محمدرجائی باغ سیائیگناباد و بجستان
۱۸۳سلیمانعباسیگنبدکاووس
۷۷جمشیدجعفرپورلارستان و خنج و گراش
۲۵۴سیدموسیموسویلامردو مهر
۲۶۸ایرجندیمیلاهیجان
۸۱مجیدجلیلسرقلعهلردگان
۲۴۹مجیدمنصوریلنجان
۴۰مهردادبائوجلاهیجیلنگرود
۱۹۲محمدعلی پورماکو، چالدران، پلدشت و شوط
۱۸۵رضاعبدالهیماهنشانو ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق
۳۹علیایرانپورمبارکه
۱۵۸علیرضاسلیمیمحلاتو دلیجان
۱۲۰مهدیدوات گرمراغه و عجب شیر
۹۱محمدحسننژادمرندو جلفا
۴۸محمدمهدیبرومندیمرودشت
۲۲۲امیدکریمیانمریوانو سروآباد
۸۲اسماعیلجلیلیمسجدسلیمان و لالی و هفتگل واندیکا
۴۳یوناتنبتکلیامسیحیانآشوری و کلدانی
۵۱روبرتبگلریانمسیحیان ارمنی جنوب ایران
۱۰۷کارنخانلریمسیحیانارمنی شمال ایران
۲۵یونساسدیمشکین شهر
۵۲سیدهاشمبنیهاشمی چهارممشهدو کلات
۶۱نصرالهپژمان فرمشهد و کلات
۹۴محمدحسینحسینزاده بحرینیمشهدو کلات
۲۱۲سیدامیرحسینقاضی زاده هاشمیمشهد و کلات
۲۲۱جوادکریمیقدوسیمشهدو کلات
۲احمدآرائی نژادملایر
۸۸علینعمتچهاردولیملایر
۳۱شهروزافخمیملکان
۱۶۲نوذرشفیعیممسنیو رستم
۱۴عثماناحمدیمهاباد
۱۴۰دخیلعباسزارعزاده مهریزیمهریزو بافق
۵۵روح اللهبیگی ئیلانلومیاندواب و شاهین دژ و تکاب
۱۹۷مهدیعیسیزادهمیاندوابو شاهین دژ و تکاب
۹۵سیدبهلولحسینیمیانه
۲۳۶محمدعلیمددیمیانه
۲۸۳سیدعبدالکریمهاشمی نخل ابراهیمیمیناب و رودان و جاسک و سیریک وبشاگرد
۱۲۸عبدالکریمرجبیمینودشتو کلاله و مراوه تپه و گالیکش
۱۷۵سید حمیدرضاطباطبائی نائینینایین و خور و بیابانک
۱۲ابوالفضلابوترابینجفآباد و تیران و کرون
۲۰۷محمدفیروزینطنز و بخش قمصر
۹۳عبدالکریمحسینزادهنقدهو اشنویه
۱۵۹مهدیسنائینهاوند(استعفا-سفیرایران در روسیه)
۲۸۰مرادهاشمزهینهبندانو سربیشه
۲۰۶عبدالوحیدفیاضینور و محمود آباد
۱۹قاسماحمدیلاشکینوشهرو چالوس
۱۵۴محمدسقائینی ریز و استهبان
۱۵۰حسینسبحانینیانیشابورو تخت جلگه
۲۳۹علیمروینیشابور و تخت جلگه
۱۶۷غلامحسینشیریهشترودو چاراویماق
۱۰۹امیرخجستههمدان و فامنین
۲۱۸ابراهیمکارخانههمدانو فامنین
۲۷۲سیدحسیننقوی نژادورامین-پیشوا
۱۲۳الهوردیدهقانیورزقانو خاروانای
۸۵محمدصالحجوکاریزد و صدوق
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
0
0
این کار شما خیلی پلید است
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها