کد خبر: ۶۱۲۲
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۵
بررسی ساختاری شکل گیری بحرانهای دولت احمدی نژاد
شاپور کریمی-ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز و درشت است، مشکلاتی که ریشه بخش اعظمی آنها به واسطه سوءمدیریت دولت های نهم ودهم و بخشی دیگر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان است. . .

تدبیر24 : با پایان یافتن زمامداری دولت دهم وآغازبه کارکابینه منتخب درکمتراز3ماه وانجام تغییرات نسبی درحوزه مدیریت اجرایی کشورابعادتازه ای ازشیوه عملکرد دولت احمدی نژاد در رسانه ها ومحافل خبری انعکاس یافته تاجایی که کارشناسان خبره واهل نظرخواستارمحاکمه ایشان درپی تاراج بیت المال ازسوی محاکم قضایی ومدعی العموم شدند. میزان خسارات  وهزینه های وارده به کشور درمدیریت 8ساله ایشان به حدی است که برخی میزان آن رابرابر با هزینه های جنگ تحمیلی دانسته وبه آن دولت لقب کابینه بحران داده اند.دولتی که شعاردولت پاک رایدک می کشیدهم اکنون به جرم برداشت غیرقانونی 16میلیاردتومان وجه نقد از بیت المال و انتقال مالکیت  چندین ساختمان دولتی برای به نام کردن دانشگاه ایرانیان درمظان اتهام وحتی در آذرماه شخص محموداحمدی نژاد بابت این موضوع محاکمه خواهدشد . از سوی دیگر کمیته رسیدگی به تخلفات دولت درمجلس تشکیل وبه گفته سخنگوی هیات رییسه پرونده های متعددی در خصوص تخلفات دولت دهم در قالب گزارش مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما تا کنون هیچ یک از این گزارش ها در دادگاه ها بررسی نشده است.اماهدف این مقال بررسی وتشریح اجمالی بربحرانهای ایجادشده درکشورتوسط دولت وی است .اگرگروهای فشاروهنجارشکنان سیاسی طی 9روزیک بحران برای دولت خاتمی ایجادمی کردنددولت احمدی نژاد با شکل گیری بحران های جدی درهمه زمینه ها ازدرون کشور را دچارمشکلات شدیدساختاری کرد. ای کاش فرصتی فراهم می شد تا دردادگاه افکارعمومی محاکمه وبه مردم پاسخ می گفت آنچه راکه درکشوررقم زد:

1-بحران مدیریت اداره کشور:

امام علی(ع) انحطاط و سقوط جوامع و دولت‌ها را در چهار چیز دانسته است که عبارتند از: ضایع کردن اصول و دستورهای اصلی، پرداختن به مسائل فرعی و جزیی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل و عقب‏ راندن شایستگان و افراد بافضیلت.هم اکنون حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد مشکلات کشور دانسته شده است. یکی ازمهمترین واصلی ترین نقاط مشترک بیانات ونظرات نامزدهای ریاست جمهوری درمناظره تلوزیونی ایام انتخابات تاکیدبر ضعف مدیریت اجرایی ,عدم بهره مندی ازتوان متخصصین ,بکارکیری افرادنالایق ووجودرانت دراداره امورکشوربود. تاجایی که قالیباف ، نظام مدیریتی کشور راخسته وپوسیده نام گذاری نمود. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نکته‌ است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني به منزله رکن و هسته اصلي و محوري آن است.

جديدترين آمار منتشر شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،نشان مي‌دهد که سهم نيروي انساني در ثروت کشورها،در ژاپن 80، آلمان و اسپانيا 78 و ترکيه 72درصد است. بنابراين براي رسيدن به توسعه پايدار،بايد انسان را محور توسعه تلقي کرد و بيشترين سرمايه گذاري برروي منابع انساني صورت گيرد یعنی همان کاري که در موج جديد دست يابي به توسعه توسط برخي ازکشورهاي جهان سوم از جمله کره جنوبي، چين و مالزي انجام شد‌.

نيروي‌ انساني‌ کارآمد در يک‌ کشور جزو سرمايه‌هاي‌ ارزشمند آن کشوربشمار مي‌آيد . اساسا "سرمايه دانش " از "سرمايه توليد" بسيار مهمتر است.بااین حال مروری اجمالی برنحوه انتخاب وسابقه استانداران،فرمانداران ومدیران ستادی نشانگر واقعیت های تلخ بکارگیری افراد ناکارآمد و رانتی دربدنه اجرایی کشوراست .به عنوان نمونه می توان به فرماندار یکی ازشهرهای استان قزوین اشاره کرد که عملکرد 8ساله وی یادآوراقدامات شریعتی در دانشگاه علامه طباطبایی است .به جرات بایدیقین داشت که هزینه وعواقب  این انتصابات رانتی درمرکز و استانها درسال های نه چندان دورگریبانگیر کشور خواهد شد شاید روزی که دو کارشناس خبره وزارت کشور به خاطر عدم صدوراحکام فرمانداران وقت به علت احراز نشدن شرایط به دستوررییس جمهورعزل شدند باید انتظار چنین ایامی را می داشتیم.

2-بحران زیست محیطی:

بدون شک نیل به توسعه پایدار بدون رعایت موازین زیست محیطی  میسر نخواهدبود.بسترمحیط زیست کشور دردولت های گذشته دچاربیشترین صدمات وتهدیدات انسانی وطبیعی شده است .خروج نیروی انسانی باسابقه ازسازمان وبه حاشیه راندن آنان مزیدی برعلت شد که هم اکنون خانم دکتر ابتکار صریحا اعلام می نمایدکه بحران های زیست محیطی امروز کشور را فرا گرفته و اگر علاجی برای آن نشود به نقطه حاد می رسیم چراکه علاوه بر خسارت های سنگین از هر شکست، بازگشت به دوران تعادل نیز هزینه های بالایی را در بر خواهد داشت.

یکی ازعوامل دیگرتخریب عرصه محیط زیست کشور مصوبات غیرکارشناسانه و احساسی دولت قبل درسفرهای استانی بوده که منجربه اعتراض خیلی ازموسسات زیست محیطی و کارشناسان دلسوزگردید.سرنوشتی که هم اکنون دریاچه ارومیه،تالاب بختگان و.........به آن مبتلا شدند. دغدغه صیانت ازمنابع طبیعی درمیان دولت مردان سابق تا بدانجا  کمرنگ شد که باوجود اجرای طرح خروج دام ازجنگل ازسوی کلیه کشورهای توسعه یافته وزیروقت تعاون ورفاه واجتماعی صریحاازمخالفت دولت دراجرای این طرح خبردادوجنگل نشینان رامالکان اصلی منابع طبیعی معرفی نمود .وضعیتی که بایددرکمترین زمان ممکن به آن سامان داد.

3-بحران آسیبهای اجتماعی

وضعیت سرمایه اجتماعی ایران بهتر از دیگر زمینه ها نیست .درحالی که هرساعت تعداد 16 طلاق درکشور به ثبت می رسد که سن ازدواج به بالاترین حد خود افزایش یافته و میزان ثبت ازدواج درمقایسه با ده سال قبل از درصد قابل توجهی کاهش پیداکرده است. زیر پوست شهر آنچنان ناآرام  و مشوش است که موسوی چلک مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ،رفاه واجتماعی معتقد است اوج سونامی آسیبهای اجتماعی درسال 95دامن کشورراخواهدگرفت  این درحالی است که مبلغ 13 میلیاردتومان بودجه آسیب های اجتماعی کشوردرمقایسه باسال قبل کاهش داشته است .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید، دست‌کم ۱۰ میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند و خسارت این وضعیت برابر با کل بودجه سلامت کشور است. خبرگزاریهااعلام نمودند "آمار اعتیاد زنان در کشور دو برابر شده و سن اعتیاد نیز کاهش یافته است.اسماعیلی رییس سازمان زندانهای کشوردراین خصوص می گویدبیش از48درصدزندانیان مجرمان موادمخدرهستند.

تاکنون در مورد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، بالا رفتن میزان استفاده از قرص‌های روانگردان و مواد صنعتی مانند "شیشه"، و افزایش شمار زنان و نوجوانان معتاد گزارش‌های بسیاری منتشر شده است.سایت تابناک، ۲۶ مرداد ۹۲، از قول طه طاهری، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، شیوع اعتیاد میان زنان را مسئله مهمی عنوان کرد و نوشت: «متاسفانه امروز در کلانشهر تهران حشیش و کوکائین برای برخی از طبقات زنان و دختران به سبک زندگی تبدیل شده است.»رسول خضری گفت: «خسارت ناشی از اعتیاد در کشور بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل بودجه سلامت کشور است.»

آمار منتشرشده از رشد نگران‌کننده گرایش زنان در ایران به مواد مخدر حکایت می‌کند اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اسفند ماه ۹۱ گفت: «آمار معتادان رسمی یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و تعداد معتادان تفننی حدود ۷۰۰ هزار تن است بنابراین می‌توانیم بگوییم تعداد معتادان در کشور ما در مجموع دو میلیون نفر است.»فاطمه رخشانی، ‌معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۴ تیرماه امسال در مورد سن شروع اعتیاد به خبرگزاری دانشجو گفت: «بر اساس ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف مواد در سال ۱۳۸۶، میانگین سن شروع مصرف مواد در کشور با احتساب الکل ۱۸ تا ۲۲ سالگی و بدون محاسبه الکل ۲۳ تا ۲۴ سالگی بوده که با سن شروع اعتیاد در سال ۱۳۸۳ تفاوتی نداشته است.»ضمن آنکه درادامه بایدازبحران افزایش بیماران مبتلابه ایدز،سوانح جاده ای وکودک آزاری،افسردگی وناشادبودن ملت ایران رانام برد.

4-بحران اخراج اساتیددانشگاهها

درحالی رسانه های خبری ازبهره مندی  بورس رانتی دو فرزندشریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی پرده برداشتندکه ایشان با طرح ادعاهای واهی و انگهای غیرواقعی سیاسی بسیاری ازدانشمندان ونخبگان علوم انسانی را ازدانشگاه علامه طباطبایی اخراج یابه زور بازنشسته نمود.اعمالی که هر از گاه دادد یگر اساتیدد انشگاه ها رادرآورد غافل ازیک موضع رسمی یامخالفت جناب رییس جمهور.تاسف نگارنده همیشه ازآن بودگه چگونه یک تحصیلکرده مقطع دکترای فنی راضی ازاخراج همنوعان خودازسوی رییس دانشگاه دولت می شد؟شدت عمل ناصواب شریعتی تابدانجا بود که دانشجویان این دانشگاه طی کمپینی خواستارعزل فوری او از سوی دولت منتخب شدندکه سرانجام باشوروشعف دانشجویان وتوزیع شربت وشیرینی این کارانجام شد.شایدخوانندگان مطبوعات وسایتهای خبری لیست سفارشی شریعتی رابرای عضویت هیات علمی دانشگاه علامه به یاد دارند که اقربا و وابستگان چه کسانی بودند؟ضمن آنکه دانشگاه های دیگری همانندتهران وشهیدبهشتی وضعیت بهتری ازعلامه نداشتند........سخنان حکیمانه جناب دکترروحانی دردانشگاه تهران مبین این واقعیت است که دانشگاهها مرکزتضارب آراو نیروی محرکه توسعه همه جانبه وپایدار کشور به شمارمی روند.دکترروحانی که بعداز7سال به عنوان رییس جمهوردرجمع دانشجویان سخن می گفت صریحااعلام نمودندکه به هیچ وجه فشارهای محفلی دردانشگاه رانمی پذیریم ووزارت اطلاعات باید راه دیپلماسی علم رادرکشوربازکند.

کاهش فشاربردانشگاهها,ممنوعیت اجرای بازنشستگی زودهنگام استادان،توسعه دیپلماسی علم ودانش و تقویت بسترتبادل اندیشه و آرا و حذف فضای خودسانسوری استادودانشجو از اولویت های دولت روحانی درحوزه علم ودانشگاه است.واقعیت غیرقابل انکارآنکه در8سال گذشته دانشگاه و دانشجو تحقیرشدند و چه استادان واندیشمندانی که ازاین حوزه اخراج نگردیدندکافی است برنام 12استادبازنشسته دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی تامل کنیم .

5-بحران فرارمغزها

جناب آقای دکترروحانی درجمع نخبگان کشورچه زیبافرمودندکه رسیدن به قله رفیع توسعه کشور بدون حضورومشارکت نخبگان فکری درکلیه زمینه هاامکانپذیرنخواهدبود ودرحالی دست نیازبه سوی آنان درازکرد که رییس جمهوری سابق ضمن انکارپدیده فرارمغزها بر.........

به زعم دانشمندان معاصر نیروی انسانی عامل 70درصدتوسعه هرکشورمحسوب می گرددکه کشورهای اسکاندیناوی بارزترین مصداق این نظرخواهدبودزیراباکمترین وابستگی به منابع کانی وطبیعی درراس ملل توسعه یافته قراردارند.براساس گزارش صندوق بين المللي پول سالانه حدود 180 هزار ايراني تحصيل کرده از ايران خارج مي شوند که اين زياني برابر با 50 ميليارد دلار در سال است .مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد در پاسخ به اين پرسش که اين خروج چشمگير سرمايه انساني چه پيامدهايي براي يک کشور در حال توسعه مي تواند داشته باشد گفت نخستين پيامد آن به نوعي گسترش فقر در کشور است اين مسئله اگر نگويم به نوعي رکود اقتصادي و کاهش توليدات در کشور را در پي خواهد داشت انگيزه رشد را کاهش خواهد داد و فقط تاثيرات اقتصادي ندارد ،اميد به بهبود را کاهش خواهد داد حال علت اصلی بی کفایتی بخشهای خداماتی ،اداری و تصمیم گیری کشور روشن می شود .۱۸۰ هزار نفر تحصیل کرده که ادمهای شجاعی هستند که جسارت مهاجرت دارند این نوع ادمها در هر کار که به انها واگذار شود شهامت تصمیم گیری دارند و از روحیه بالای برخوردار هستند که ما این ها را به سرمایه غرب که مدعی هستیم دشمن ماست تزریق می کنیم  . ایا نباید لحضه ای در سیاست های مشت اهنین خود درنگ کنیم و با عقل ومهر خودمان با مردم و جوانانمان به تعامل بپردازیم.صرفه جويي آمريكا درهزينه هاي آموزشي از اين بابت  10ميليارد و  500 ميليوندلار بوده است . درحالي كه ايران ازب ابت مهاجرت مغزها 38 ميليارد دلارمتضرر شده است . درنتیجه پدیده فرارمغزهایک واقعیت انکارناپذیراست واحمدی نژادنه تنهااعتقادی به این واقعیت نداشت بلکه باتایید عملکردبرخی ازروسای دانشگاههاومدیران ناکارآمدبرسرعت آن نیزافزود.

6-تعطیلی نهادهای مدنی

سازمان فرهنگی وعلمی وآموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) یکی ازشاخص های جوامع توسعه یافته را وجود نهادهای مدنی و مردمی (غیردولتی) کوشا, فعال و کارآمد معرفی می کند که به مثابه حلقه های واسط دولت و ملت قادر به ایفای نقش آفرینی در ارایه, تحقق و پیگیری مطالبات دو جانبه می باشند. بدون شک نهادهای مردمی ومدنی تاثیر فراوانی درتسریع فرایند توسعه ,پیشگیری ازجرم وجنایت ,ارتقای سطح مشارکتهای اجتماعی ,افزایش نشاط واعتمادعمومی و من جمله جلوگیری ازآسیبهای اجتماعی خواهندداشت که طرح ایجاد کمپین نهادهای مدنی در مبارزه ,مقابله و محکومیت تحریمهای جهانی علیه ملت ایران که اخیرا از سوی برخی روشنفکران پیشنهاد گردیده نشان واقعی و باور جهانی ازاین نوع نهاد هاست.

امروزه قبول و توسعه نقش نهاد های مدنی دیگر یک انتخاب برای دولت ها نیست بلکه ضرورتی گریز ناپذیر برای تحکیم پایه های دولت به شمار می رود. این موسسات سازمان هایی مردم بنیاد هستند که با دیده بانی عملکرد نهادهای دولتی، دسته بندی مطالبات مردمی و ارایه پیشنهاد به دولت ها می کوشند تا از بروز ناآرامی ها و خشونت کور میان مردم و دولت ها کاسته و با آموزش اصول شهروندی شرایط بهبود زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کنند.عمده ترین وظایف جامعه مدنی رامی توان به: 1.‏ تولیدسرمایهءاجتماعی  ‏ 2.‏ نمایندگی منافع و خواست های مردم   3‏. تدارک و عرضهء خدمات برای مردم عنوان نمود.عملکرد8ساله دولت احمدی نژادمبین این واقعیت است که نهادهای مدنی ومردمی دراین مدت یابه کلی تعطیل گشته ویابه کنج انزواوعزلت ماوی گزیدند.بررسی افکاروعملکردمدیران ستادی ،استانداران وفرمانداران دولتهای نهم ودهم حاکی ازآن است که موسسات مردمی رابه دیده جاسوسان کشورهای بیگانه ومخل امنیت ملی نگریسته وازهیچ تلاشی درراستای تعطیلی نهادهای فعال وپویا وتشکیل موسسات همفکردریغ نورزدیدند.بررسی اجمالی درسایت مکانیزه وزارت کشورواستانداریها وفرمانداریها ونوع پروانه های صادره دراین خصوص تایید کننده این ادعاست. میزان هزینه وچالشهای دولت دربه تعطیلی کشاندن خانه سینمابرهمگان آشکاراست .دراین میان می توان به خانه سینما،خانه احزاب,خانه تشکلهای غیردولتی ،خانه تئاتروخانه روزنامه نگاران اشاره نمود.

7-بحران سیاست خارجی

عرصه سیاست خارجی ایران درزمان تصدی احمدی نژادچنان گل وبلبل بودکه جناب آقای دکترروحانی رییس جمهورمنتخب حاصل کارکرد50روزه خودراعمل 500روزه تشبیه نمودند.ادبیات منحصربه فردوغیردیپلماتیک رییس جمهورسابق وعدم اشراف وی به جریان های بین المللی وهمچنین عدم اعتقاد به نیروی انسانی زبده و محروم بودن ازمشورت گیری با متخصصین وکارشناسان خبره،  ایران رابا چهره ای ناشناخته،خطرآفرین وحامی تروریسم درنزدجهانیان معرفی کرده بود.مرد اول دولت گذشته بدون پذیرش روندجهانی شدن ودهکده جهانی چنان برطبل کینه ورزی وتخاصم باجهانیان می کوبیدندکه کشورهای عقب مانده آفریقایی وباج بگیران آسیایی مبدا ومقصدسفرهای خارجی وی تبدیل شده بود.عملکردناثواب کابینه دهم چنان تحریمهایی نصیب کشورکردکه دولت منتخب به آسانی و بااعطای هزینه گزاف قادربه حذف آنهانخواهدبود ضمن آنکه عواقب وپیامدهای ناگواراقتصادی ازمحل همین تحریم های سیاسی که وی آنها را کاغذپاره ای بیش نمی نامیدبرمردم عزیزکشورایران تحمیل گشت.یکی دیگرازاقدامات وی طرح موضوعات غیرمرتبط وهزینه زاهمانندموضوع هولوکاست برای کشوربود.انکارواقعیتهای تاریخی نزدافکارجهانی نتیجه معکوس به دنبال خواهدداشت.صداقت قتل عام یهودیان درجنگ جهانی دوم ازسوی هیتلر به واقعیت کشتارارامنه توسط عثمانی یاحمله مغول واعراب به ایران شباهت داردتاجایی که وزیرخارجه دولت منتخب درپیام مجازی خودصریحااعلام نمودکه :آنکه هولوکاست راانکارمی کردبرای همیشه رفت ولی عواقب وپیامدهای مواضع غیرعلمی وغیردیپلماتیک وی همچنان گریبانگیرکشورخواهدبود شایداین واقعیت رانتوان انکارکردکه ادبیات احمدی نژاد دشمنان کشوررازیادکرد.

8-بحران اقتصادواختلاس

با وجودی که انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران بارقه های امید به تغییر را در دل میلیون ها ایرانی زنده کرده است، اما باید به این حقیقت اعتراف داشت که رییس جمهور منتخب امروز کشوری را تحویل می گیرد که در منطقه آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا بدترین شاخص " رشد تولید ناخالص داخلی" را دارد.در نقشه زیر که طبق آمارهای صندوق بین المللی پول است، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی مقایسه شده است و ایران با رنگ قرمز تنها کشور این منطقه است که رشد اقتصادی آن در سال 2013 زیر صفر است.


این آمار نگران کننده در حالی است که در 8 سال گذشته درآمدهای نفتی کشورمان بیش از 700 میلیارد دلار بوده است.ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز و درشت است، مشکلاتی که ریشه بخش اعظمی آنها به واسطه سوءمدیریت دولت های نهم ودهم و بخشی دیگر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان است.جایگاه کشورما به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه مورد بحث در حالی است که طبق اسناد بالادستی نظام از جمله چشم انداز بیست ساله "ایران 1404" کشورمان باید تا 12 سال دیگر در همین منطقه "سرآمد " باشد و تبدیل به بزرگترین قدرت نرم افزاری و سخت افزاری منطقه آسیای جنوب غربی باشد.آیا دولت جدید خواهد توانست در این ماموریت موفق باشد؟!

9- بحران تورم وبیکاری

درحالی که دولتمردان کابینه احمدی نژادادعای اشتغال 700هزارنفری درسال راداشتندکه موج بیکاری واخراج ازواحدهای تولیدی درهرخانه وکاشانه ای مشهوداست.تحصن مستمرکارگران اخراجی مقابل استانداریهاوارسال طومارهای اعتراضی ازعدم دریافت طویل المدت حقوق ودستمزدنشان ازعملکرددست اندرکاران  دولت گذشته دراین حوزه داردذکراین مطلب لازم است که نعمت زاده وزیرصنایع درآخرین سخنانش ازنفسهای آخرصنعت کشورخبردادونسبت به شکل گیری بحران دراین بخش هشدارداد.نزدیک به یک چهارم ازنیروی کارایران فاقداشتغال وبیکاراست.حدود70درصدجمعیت ایران زیر35سال سن دارندومیزان بیکاری جوانان هم اکنون 8/21درصدست. حسن روحانی رئیس جمهوری در ماه های گذشته در خلال اعلام برنامه های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.

جدول 8 ساله بیکاری جوانان 15 تا 29 سال

نرخ‌بیکاری‌عمومی

نرخ‌بیکاری‌جوانان

تعدادبیکاران‌جوان

سال

11.5

20.6

1926896

84

11.3

20.8

1913617

85

10.5

20

1803982

86

10.4

20.4

1747336

87

11.9

22.1

1922980

88

13.5

25.5

2196233

89

12.3

24

1910072

90

12.2

24.5

1973817

91

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که دولت‌ احمدی‌نژاد در پایان دو دوره ۴ ساله ماموریت خود در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی به‌بار آورده که دولت یازدهم مجبور به بازپرداخت آن است.در همین گزارش قید شده که از مجموع ۵ هزار و ۵۴۰ طرح عمرانی در محدوده زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ فقط یک‌هزار و ۴۰۰ طرح به بهره‌برداری رسیده و در مقابل یک‌هزار و ۶۰۰ طرح جدید کلید خورده است.این گزارش می افزاید، براساس قوانین بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید و تاثیر عوامل غیرکارشناسی بر ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی این طرح‌ها بوده است.

*شاپور کریمی - کارشناس ارشد علوم سیاسی

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
غیر قابل انتشار: ۳
انتشار یافته: ۱۰
عاقل
|
-
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
9
4
اینقدر به احمدی نژاد کمک می شد دولت پاینده میشد ولی افسوس که شکم پرستان راست و چپ نگذاشتند للهی ایشان پاک هستند .
نامرد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
8
2
نامردی در چد حد!!!
حالا از اجمدی نژاد خواستید انتقاد کنید اشکالی نداره
ولی نامرد نباشید
چرا عکسی که فتوشاپی و واقعیت نداره را به عنوان عکس خبر انتخاب می کنید واقعا جریان این عکس را نمی دونی آقای سردبیر
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
1
4
تازه اولشه!
hamid
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
4
2
چرا فقط احمدي نژاد و دوستاش ؟ منم ميخوام
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
3
4
نویسنده مقاله یکی ازدانشجویان ممتازدانشگاه درمقطع کارشناسی ارشدعلوم سیاسی هستندکه درپی انتقادهای به جا وسازنده علیه دولت احمدی نژادومدیران ستادی باندی وضعیف بخصوص معاون سیاسی وامنیتی موردغضب قرارگرفت امیداست دولت مردان جدیدبابهره مندی ازتوانمندیهای همچون این عزیزان خوش فکرروندتوسعه راتسریع بخشند.
علی رحمانی دبیروفوق لیسانس علوم سیاسی
رحیم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
4
1
آری همینطوراست.ای کاش جناب وزیرکشورازوضعیت استانداری قزوین باخبرشوندکه درآنجاچه میگذرد؟معاون سیاسی وامنیتی جوان وخام ودیگرمدیران ستادی که روسای ستادجلیلی دراستان بودندکلیه نیروهای خبره وباسابقه راتصفیه نموده واقربای خودراجایگزین انهاکرده اند.فرماندار قزوین شریعتی وزارت کشوراست که آنجا راتبدیل به هنگ نظامی کرده است.
راست گو
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
6
2
خداییش هیچ دولتی به اندازه ایشون خدمت نکرد
بذار دولت اعتدال رو ببینیم
البته هرجا که کم می آرن میگن این از دولت قبلیه
قرار بود قیمت خودرو را کم کنند ، اما چرا هیچ کاری نمی کنند و خبر ها حاکی از افزایش قیمت خودرو هاست؟
از دولت اعتدال هم ببینیم و تعریف کنیم!!!!!
پاسخ ها
همشهری
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
دروغ ریشه در ذات شما دوانده برادرم. لطفا توبه کن.
مطلع
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۶
1
0
من هم موافقم كه دروغ در ذات ايشان و برخي دوستانش ريشه دوانده است. كاش كه توبه كنند
محمدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
0
0
این نظریه و کارشناسی به حدس بنده راویش باید شمالی باشه
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها