واکنش رشیدپور به انتشار تصاویر خاص یک بازیگر
تدبیر24»رشیدپور در واکنش به انتشار پیاپی تصاویر خاص یک بازیگر در فضای مجازی گفت: یاد بگیریم به استهزا نکشیم! دلایلی دارد که شاید آن را توضیح دادم .قضاوت های ما عواقب بدی را برای دیگران دارد.

رضا رشیدپور