مردی که قرار بود بایستد، به یکباره نشست!
تدبیر24»در بهمن ۹۶ ویژه نامه ای تحت عنوان شهرداری و شورا در روزنامه شرق چاپ شد که در آن نجفی با تیتر بزرگ "اما من ایستاده ام" مشاهده میشد، طوری که با خود اندیشیدیم حتما ایشان نیز در این آلوده بازار شهرداری تهران "ایستاده در غبار" خواهد شد.

اما کمتر از یک ماه پس از این تیتر نجفی مرد اصلاح طلب، اعتدال گرا و اصولگرای شهر تهران مجددا بیماری صعب العلاج سالهای خود را بهانه ای برای استعفا معرفی و شبانه از شورای شهر تهران درخواست رخصت برای استراحت و دوری از استرس داشتند.

توپ به زمین شورای شهری افتاد که مردم بابت رای به این عزیزان ساعت های طولانی در صف انتخاب ۹۶ ايستاده بودند و با رای به تغییر مدیریت شهری از دل و جان مایه گذاشتند. نجفی با ۲۱ رای همین شورا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. هرچند در تمام لیست ها افراد خنثی نیز وجود دارد و برخی نیز در تمام لیست ها بیعت‌کن هستند و اینگونه هست که همیشه مردم را از رای دادن پشیمان میکنند.

نجفي با حمایت همین شورا انتصابات باقرپسند انجام داد تا صدای برخی از اعضای وفادار به جریان اصلاحات را در آورد. وي در مسیر شهردار بودنش ۶ قائم مقام قالیبافی را شهردار مناطق کرد، دو بانوی نزدیک به جریان اصولگرا را شهردار کرد، خودش را به شایعه ممنوع التصویری رساند، باج به انتصابات جدیدی داد، مدرسه پیرمردهای شهرداری را با انتصابات ناامیدکننده اش راه اندازی کرد، در مراسم اربعین نیز بیمار شد، اظهار نظرات عجیب مانند مصلحت شهر در انتصابات برخی اصولگرایان است را اعلام کرد، از جوانان پشت در مانده در ۱۰ سال گذشته روزمه مدیریتی طلب کرد، در کم دقتی تمام در مراسم روز مادر برج میلاد تماشاگر رقص و آواز هر چند کودکان معصوم بود و از همه مهمتر مردمی که به جریان تغییر رای داده بودند را ناامید کرد که امیدواریم ضربه محکمی به انتخابات بعدی نزند.

حال از شورای شهری هایی که برخی بدون تجربه و تخصص در لیست امید جای گرفتند انتظار است احساسات و تحلیل های شخصی خود را کنار گذاشته و متوجه باشند که آنها فقط صدای مردمی هستند که فقط با تکرار رییس دولت اصلاحات امروز بر کرسی نمایندگی شورای شهر تهران تکیه زدند.

در پايان بايست يادآور شد یک پایان تلخ بهتر از یک تلخي بی پایان است/ عرض خسته نباشید و خدا قوت به آقای نجفی و یادآوری به اعضای شورای شهر که این استعفا را به فال نیک بگیرید تا امید بوسیله انتخاب مجدد لیست امید به بدنه فعالین سیاسی و مردم ناامید بازگردد.

رویداد24