شهردار آینده محکم بایستد
تدبیر24»آنها به‌صورت سلبی رأی دادند تا فارغ از اینکه چه کسی در شورا قرار می‌گیرد، آن جریانی که عامل برهم ریختگی اوضاع کشور بود پیروز نشود. جریانی که بحران‌های عظیمی برای کشورمان به وجود آورد و معیشت مردم را دچار تنگنا کرد و کشور را در آستانه رویارویی‌ها و دشواری‌ها در سیاست خارجی قرار داد. بنابراین باید به جنبه سلبی انتخابات توجه داشت تا اینکه برنامه‌های شورای شهر از سوی دو جناح کشور را عامل نوع انتخاب آنها دانست. جریانی‌که اکنون در شورای شهر درقدرت قرارگرفته است. برنامه‌هایی به مردم ارائه داد و تعهداتی را برای خود نسبت به مردم ایجاد کرد و مردم نیز آن تعهدات را مطالبه می‌کنند. شورای شهر در انتخاب نخست خود با کاندیداهایی مواجه بود که همه مدعی بودند و رقابت سختی بین آنها وجود داشت. در انتها اعضای شورا محمدعلی نجفی را که چهره شناخته شده و کار آزموده‌ای بود و شرایط و وضعیت مناسبی برای قبول مسئولیت شهرداری داشت، برگزید. وی البته به‌رغم حساسیت‌هایی که در موردش وجود داشت با حمایت دولت حکم گرفت و شهردار شد. نجفی به‌عنوان فردی‌ که با فساد مبارزه ‌کرده، باعث خوشنامی شورای پنجم شد و همان تجربه چند‌ماهه تا اینجا اعتباری برای شورای پنجم است. گرچه استعفای زودهنگام وی زیر سوال است اما در مجموع عملکرد نجفی در این دوره به‌گونه‌ای بود که شورای شهر به هیچ‌وجه خواهان پذیرش استعفای ایشان نبود. تا این مرحله شورا کارنامه موفقی داشته و از این به بعد فضا تغییر کرده و شهردار بعدی که انتخاب خواهد شد باید از شجاعت و جسارت لازم برخوردار باشد. در میان 7 کاندیدای مطرح شده برای مدیریت شهر تهران ‌جز آقای حجتی در بین سایر کاندیداها فردی وجود ندارد که با چالش‌هایی در سطح ملی روبه‌رو شده باشد. منظور مشکلاتی است که توان مدیریتی نامزدهای موجود را محک زده باشد. عملکرد گذشته برخی از این نامزدها نشان می‌دهد که چه بسا تضمینی برای عبور از بحران‌ها وجود نداشته باشد. غیراز یکی دو نفر از نامزدها به‌نظر می‌رسد سایر گزینه‌ها باید در فرصت پیش رو محک، بخورند تا مشخص شود که آیا از پس چالش‌های شهرداری تهران برمی‌آیند یا‌ نه؟ زیرا آینده سیاسی و اجتماعی جریان اصلاحات به عملکرد فعلی اعضای شورای شهر تهران بستگی دارد. از این رو باید با دقت زیادی در انتخاب شهردار رفتار شود.علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب