باید و نبایدهای انتخاب شهردار تهران
تدبیر24»پس از حذف و یا انصراف برخی از گزینه ها برای تصدی این سمت اینک شورای شهرتهران باید به یک انتخاب مهم دست بزند تا گزینشی بر اساس مصالح و الزامات و ضرورت های کنونی کلانشهر تهران، این مسئولیت خطیر را به شخصی شایسته، متخصص و متدین واگذار کند.
تا کنون  ۷ گزینه مورد نظر برای انتخاب نهایی عبارتند از «سیدمحمودحسینی»، «محمدعلی افشانی»، «محمدابراهیم انصاری لاری»، «محمودحجتی»، «سمیع‌الله حسینی مکارم»، «حجت‌الله میرزایی» و «پیروزحناچی».
بر این اساس پرسشی راهبردی که اینک می توان به آن پرداخت این است که با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی و علمی هر یک از این گزینه ها:
– کدامیک از مؤلفه ها و ویژگیهای لازم برای مدیریت بر شهر تهران برخوردارند؟
– کدامیک نسبت به تهران و شهرداری آن شناخت و اشراف بیشتری دارند؟
– چه کسی از تجربه ی مدیریتی و دانش و نگرش راهبردی لازم، با توجه به شرایط مالی و عمرانی تهران بهره مند است؛ چنان که بتواند در چارچوب مدیریتی خود با مدیران ارشد نظام به اجماع سیاسی و حاکمیتی برسد؟
– آیا گزینه منتخب از شفافیت و مقابله قاطع و مبارزه سازمان یافته با فساد سیستماتیک در شهرداری تهران و توان اصلاحات لازم و اساسی و ساماندهی در این سازمان برخوردار خواهد بود؟
– از کدامیک از این گزینه ها ویژگی مهم پاسخگویی به مردم و دستگاههای نظارتی و شورای شهر و التزام به سیاستها و برنامه های توسعه شهری انتظار می رود؟
– از میان این نامزدها چه کسی قادر به اجتناب از سیاست زدگی و از فرو غلتیدن به اقسام تنش ها و چالش های فرساینده ی سیاسی و جناحی برکنار و مبرا خواهد بود؟
– آیا مدیر آتی شهرداری تهران خواهد توانست با استفاده از تجارب و تعامل کافی با بخش های درون سازمانی و دستگاهها و قوای سه گانه کشور، مدیریتی همراه با آرامش و اعتماد و اطمینان در جهت استقرار توسعه پایدار شهری را محقق سازد؟
– آیا گزینه ی منتخب، علاوه بر فایق آمدن بر چالش ها و مشکلات داخلی و درونی مدیریت شهری خواهد توانست سیستم مدیریت پرخرج و ناکارآمد شهرداری دوره قبل را به سیستمی کارآمد، سالم، چابک و توسعه مدار تغییر دهد؟


بدیهی است که شهردار منتخب باید بتواند علاوه بر مقابله با چالش های درونی و بیرون سازمان با رویکردی برنامه مدار و توسعه گرا و مدبرانه، برای تحقق مطالبات شهری مردم و رای دهندگان گام بردارد.
اینک شورای شهر پنجم باید ضمن کسب و بررسی برنامه ها و رویکردهای این ۷ نفر و نیز بررسی سوابق آنها شاخص ها و مؤلفه های مهم و اساسی در احراز صلاحیت مدیریت شهرداری تهران را به دور از نگرش های جناحی و سیاسی خاص و نیز همسو با سیاست ها و تدابیر کلان نظام و سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه های توسعه، به شایسته ترین و لایق ترین فرد واگذار کند.
نگاهی به سوابق علمی و مدیریتی گزینه های مورد نظر می تواند انتخاب معقول و مناسب و اصلح را از همکنون برای بسیاری روشن نماید.
از سوی دیگر آسیب شناسی و تحلیل عدم موفقیت برخی از شهرداران پیشین تهران در تحقق مطالبات نظام و مردم، کار را برای این انتخاب آسان تر خواهد کرد.


منبع: خط اعتدال