نامزدهای شهرداری تهران 7 نفرشدند/انصاری لاری کنارکشید

تدبیر24»محمدابراهیم انصاری لاری یکی از هفت گزینه نهایی شورای شهر تهران برای شهرداری تهران که چند روز پیش نیز با انتشار نامه ای از میان هفت گزینه شورای شهر تهران برای شهرداری تهران انصراف داده و سپس با درخواست بعضی از اعضای شورای شهر منصرف شده بود، عصر امروز باردیگر تصمیم به انصراف گرفته و این موضوع را با انتشار نامه ای به رییس شورای شهر تهران اعلام کرد.

انصاری لاری در این نامه اعلام کرد که قصد دارد در منطقه آزاد کیش به فعالیت خود ادامه دهد.

تصویر متن استعفای انصاری لاری در ادامه آمده است:

انصراف انصاری لاری از شهرداری تهران (+دستخط)