وقتی فوتبالیست مشهور چهره عشق جدیدش را سانسور می کند+عکس
سلفی آینه ای مهرداد میناوند و عشقش را سانسور کرده است.