ازدواج 2 سگ انگلیسی

تدبیر24»اماخانم آلیشا 27 ساله هنگامی که دید دو سگش بچه دار شده اند آنرا خلاف مذهب دانست و تصمیم گرفت آنها را از ارتکاب گناه بیشتر باز دارد.

به همین جهت 400 پوند هزینه نمود تا مراسم جشن عروسی سگان خود را با ساز و اواز برگزار نماید و طی مراسم رسمی انها را به عقد یکدیگر دربیاورد.آلیشا می گوید برایم خیلی مهم بود که "اسکیجی”و”ادی” که جدیدا صاحب فرزند شده اند هر چه سریعتر با هم ازدواج نمایند.