کفش پاشنه بلند و مانتوی جلوباز قریشی
34120646_184535348919558_8286745965742784512_n