جدول وضعیت ۱۲ پرونده مهم اقتصادی
تدبیر24» وضعیت این ۱۲ پرونده اقتصادی که دادستان تهران روز چهارشنبه درباره آن‌ها خبر داد به شرح زیر است:
ردیف پرونده وضعیت
۱ پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.
۲ پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.
۳ پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
۴ پرونده موسسه‌های مالی ٩ متهم در بازداشت می‌باشند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
۵ پرونده بابک زنجانی ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.
۶ پرونده گروه ریخته‌گران جکم به زودی صادر می‌شود.
۷ پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.
۸ پرونده‌های شرکت آلومینیوم المهدی در مرحله تحقیقات است.
۹ پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است ٢٩٠ شاکی دارد و ٦٥ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است.
۱۰ پرونده متهم ب. د این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر می‌برد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
۱۱ پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکل‌های نفتی) محاکمات آن رو به پایان است.
۱۲ پرونده موسسه ثامن الحجج اولین جلسه دادگاه برگزار شد.