بزرگترین "خانه بازنشستگی" در کهکشان+تصاویر
تدبیر24»یک خوشه ستاره‌ای کروی موسم به "NGC ۶۱۳۹" از پیرترین اجرام کهکشانی است که ستاره ‌شناسان معتقدند ۱۰ میلیارد سال پیش تشکیل شده‌ است.

پیرترین اجرام کهکشان ما خوشه‌هایی بسیار پرجمعیت درخشان و گسترده هستند که به دور کهکشان "راه شیری" در حال چرخش هستند و خوشه ستاره‌ای "کروی" نامیده می‌شوند. 

خوشه "NGC ۶۱۳۹" نیز در صورت فلکی "عقرب" قرار دارد.

" خوشه‌های ستاره‌ای کروی" چگال‌تر و کروی‌تر از خوشه"پروین" است.

دراین خوشه فلکی برخی از پیرترین ستاره‌های کهکشان ما وجود دارد که در زمان‌های بسیار دور تشکیل شده‌اند.

تلسکوپ فضایی "هابل" تاکنون صورت فلکی "عقرب" را به دفعات متعددی رصد کرده است تا سحابی‌های گوناگون از قبیل "پروانه" یا "ستاره‌های دوتایی" را مشاهده کند.

تا اینکه اخیرا ستاره شناسان توانستند با استقاده از این تلسکوپ، باوضوح‌ترین و جامع‌ترین تصاویر خوشه ستاره‌ای "NGC ۶۱۳۹" را به ثبت برسانند.

این خوشه‌ستاره‌ای در مرکز "راه شیری" قرار دارد.

"النا سابی" از اعضای "موسسه علوم تلسکوپ فضایی"(Stsci) گفت: بیشتر نورهایی که در جهان هستی وجود دارد، از ستاره‌ها نشات می‌گیرد.

وی افزود، جنبه‌های بسیاری راجع به ستارگان و نحوه تشکیل آنها وجود دارد که هنوز برای ما غیرقابل درک است.