آموزش و پرورش برای تأمین اعتبار با مشکلاتی مواجه است

تدبیر24»جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه اردوهای دانش‌آموزی، علمی، آموزشی و زیارتی هستند، اظهار کرد: برخی اردوها مانند راهیان نور مشترک به سپاه و آموزش و پرورش واگذار می‌شود؛ قبلا آموزش و پرورش تصمیم گرفته بود برخی دروس را در قالب اردو ارائه دهد که با توجه به مشکلات و حوادث محقق نشد.
وی افزود: آموزش و پرورش در جهت تأمین اعتبار اردو مشکلاتی دارد و باید هم اولیا و هم نهادهای دیگر چون وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات به آموزش و پرورش کمک کنند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه اردو یک فرصت خوب است و خاطره ماندگاری می‌شود، گفت: اردو جمع‌گرایی را رشد می‌دهد و بسیاری از دانش‌آموزان مسائل را در اردوها یاد می‌گیرند و از طبیعت بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: استمرار آموزش در اردوها در بسیاری مدارس دنیا دنبال می‌شود؛ یعنی دانش‌آموزان را در مدرسه نگه نمی‌دارند و مثلاً به کتابخانه‌ها و... می‌برند.

این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه اردوها و جابجایی با کیفیت دانش‌آموزان، نیازمند منابع مالی است وگرنه ظرفیت‌های معلمان و مدیران مدارس بالاست و بیشتر به دلیل عدم امکانات، دانش‌آموزان را در کلاس حبس می‌کنیم؛ از آن سو اگر حادثه ای به‌وقوع بپیوندد همه از وزیر تا مدیر مدرسه پای محاکمه و پاسخگویی می‌آیند و این نگرانی در مدیران وجود دارد.