واکنش به حادثه تروریستی برای رئیس جمهوری+عکس

تدبیر24»مادرورو گفت که این دو کشور با همدستی جناح راستگرای داخل ونزوئلا این حادثه را طراحی کرده اند.|ایران

www.dustaan.com اولین واکنش به حادثه تروریستی ونزوئلا +عکس