بلایی که تورم سر مردم آورد + عکس

تدبیر24»در تصاویر زیر وضعیت نامساعد مهاجرانی را می بینید که روی چمن های مقابل اتوبوسرانی، در گاراژ تعمیر اتومبیل، یا گوشه و کنار پارک ها و مراکز خرید شب را به صبح می رسانند.