روند کاهشی نرخ مرغ در بازار، ادامه دار شد+جدول

روند کاهشی نرخ مرغ در بازار، ادامه دار شد+جدول