تحول آفرینی برای معلمان
 حمیدرضا حاجی بابایی در جمع کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان همدان گفت: نظام تعلیم و تربیت اساس پیشرفت و ارتقای کشور است و توسعه جوامع بستگی به میزان توجه به نظام تعلیم و تربیت آن کشور دارد.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی، افزود: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام تعلیم و تربیت فرمودند در آموزش وپرورش ۲ مولفه را در صرفه جویی ها محاسبه نکنید که یکی نیروی انسانی و دیگری پول است چرا که اگر در اینها محاسبه گری بی فایده شود، سقوط آموزش وپرورش رقم خورده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: لغزش در جایی است که در مورد نیروی انسانی، درست برنامه ریزی و نگاه رشدی و اعتلایی نداشته باشیم و سرمایه مادی و پول هم هرچه به پای سیستم تعلیم و تربیت بریزیم، بهره برداری چندبرابر خواهیم داشت.

وی افزود: یکی از شاهرگ های اساسی سند تحول بنیادین نیروی انسانی در تعلیم و تربیت است که باید مبنا و اساس همه فعالیت ها در این سیستم قرار گیرد.

حاجی بابایی گفت: طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد لیبرالی در کشور ما ارزشها و خط اصیل انقلاب را به گروگان گرفته است درحالی که ما طرفدار عدالت هستیم، اما نگاه لیبرالی اجازه اجرای عدالت  را نمی دهد.

وی اظهار داشت: اقتصاد لیبرالی می گوید من اگر حقوق نجومی بگیرم حق من است و تفکر لیبرالی است که می گوید هنگام انتخابات باید هر آنچه می خواهد هزینه کند تا به هدف برسد که در این نوع نگاه هدف وسیله را توجیه می کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: این تفکر خون شهدا را به گروگان گرفته و مردم را عصبانی کرده و مقدسات ما را مورد هجمه قرار داده است.

وی افزود: نظام تعلیم وتربیت در چنبره اقتصاد لیبرالی به حاشیه رفته است هر سال بودجه آموزش وپرورش نسبت به سال قبل کمتر شده است.

حاجی بابایی گفت: اقتصاد لیبرالی به دنبال خارج کردن آموزش وپرورش از ریل خدمات دولتی و نگاه عدالت محور قانون اساسی و هدایت به سوی خصوصی سازی است.

وی عنوان کرد: نظام تعلیم و تربیت خون در جریان در رگهای مردم است و خون مردم را نمی توان خصوصی کرد و سند تحول بنیادین یعنی حق همه مردم است که از عدالت آموزشی برخوردار شوند و حق همه کودکان و نوجوانان است که از آموزش رایگان استفاده کنند.

وی تاکید کرد: سند تحول بنیادین محل تلاقی همه ابعاد تربیتی، تربیت جامع و همه جانبه  یک انسان است و در این سند دانشگاه فرهنگیان، قلب سند تحول بنیادین است.

حاجی بابایی گفت: باید نیرو فقط از دانشگاه فرهنگیان وارد سیستم تعلیم وتربیت شود و در سند تحول بنیادین در مقوله رتبه بندی در ۱۰سال معلم ابتدایی بدون مدرک تخصصی نداشته باشیم.

وی افزود: نظام رتبه بندی جان حرکت تحول آفرین برای معلمان است و در این نوع نگاه معلمان هیئت علمی مدارس هستند که باید مبنای تحول شوند.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی گفت: راهکار اجرای نظام رتبه بندی معلمان همراه با مهندسی نیروی انسانی راهگشاترین راه برای آموزش و پرورش است چراکه در آموزش و پرورش و تربیت معلم  ۷۰ درصد مهارت و ۳۰ درصد تئوری ومبانی نظری است و در دانشگاهها این معادله عکس است.

به گزارش مهر، وی افزود: شبکه ای کردن سیستم آموزش و پرورش و مجتمع های آموزشی شهری و روستایی یکی از روشهای به روز اطلاع رسانی است.