سانسور جدید در تلویزیون + عکس

به این دلیل تصویر محسن خلیلی در شبکه ۳ سانسور شد+عکس