وقتی میوه فروش ها هم خریدار دلار می شوند! + عکس

proxy-this-arg