چنگک کشاورزی از بدن پیرمرد بیرون آورده شد
تدبیر24»وی اضافه کرد: بیمار با ورود 2 شاخه از چنگک کشاورزی در قسمت هموروس و اسکاپولای دست چپ، دچار آسیب جدی شده بود.
به گفته چترروز، جسم خارجی موجب خونریزی شدید و محدودیت حرکت کل اندام شده بود که با انجام 2 عمل جراحی مشترک، میله‌های چنگک، خارج و بافت‌های آسیب دیده ترمیم شدند.
مدیر پرستاری بیمارستان شفا تاکستان با بیان اینکه پیش از ارجاع این بیمار به بیمارستان، در محل سانحه اقدامات اولیه توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی با همکاری نیروهای هلال احمر برای او انجام شده بود، اظهار داشت: اکنون نیز حال عمومی این بیمار رضایت بخش است.