میرلوحی:
جریانی درصدد حذف افشانی است
تدبیر24» محمود میرلوحی درباره اخذ استفساریه از مجلس درباره بازنشستگی شهردار تهران  گفت: ما به دو دلیل می‌خواهیم از مجلس استفساریه بگیریم، اول اینکه معتقدیم ثبات مدیریتی باید حفظ شود، دوم اینکه نمی‌خواهیم طوری تلقی شود که شورای پنجم راضی به رفتن افشانی است و ما تلاشمان را برای حفظ ایشان می‌کنیم.

هرچند ما قائم به قانونیم و مقاومتی هم برای اجرا نمی‌کنیم. وی ادامه داد: برخی می‌خواهند شورای پنجم را تبدیل به شورای اول دیگری کنند، اما ما حتی اگر افشانی هم نمی‌ماند با انسجامی که داریم، شرایط را مدیریت می‌کنیم. اینروزها طوری به ما فشار می‌آورند که انگار فقط شهردار تهران بازنشسته است این در حالی است که افشانی نه 65ساله است و نه هنوز سال خدمتش پر شده. جریانی درصدد حذف کامل او است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: زمانی که قالیباف برای دور سوم شهردار تهران شد، هزار و یک قانون آوردند که ایشان می‌تواند باز شهردار شود اما حالا سر ماندن آقای افشانی همه راه‌ها بسته است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد!

میرلوحی با بیان اینکه هنوز می‌شود به راه‌های جایگزین فکر کرد، گفت: این نوع برخورد مجلس هرچند ممکن است اینگونه هم نباشد اما در جهت تضعیف کردن حوزه نفوذ و قدرت شوراها است.

پایان پیام