قانون منع بکارگیری افشانی!
تدبیر24»تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی انجام شده که متاسفانه برخی عامدانه و برخی نیز ناآگاهانه، افکار عمومی را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت کناره‌گیری او هدایت کرده‌اند و طوری القا می‌کنند که گویی این قانون تنها برای جلوگیری از ادامه فعالیت محمدعلی افشانی در شهرداری تهران تصویب شده است.


با وجود این، همه مطیع قانونیم و باید از آن پیروی کنیم. هرچند به شخصه معتقدم شهردار تهران، هرکسی که باشد باید به سبب همترازی با وزرا، در این قانون مستثنا باشد اما اگر در نهایت مجلس شورای اسلامی به اجرای این قانون حکم دهد، باید شهردار تهران هم پست خود را ترک کند و ما هیچ چیز را فراتر از قانون نمی‌دانیم. استدلال حقوقی بنده این است که اگر امتیاز یا ممنوعیتی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی درنظر گرفته شود، این قاعده در حق کسانی همتراز یا در حکم آن شخص باشند هم جاری است. وقتی شهردار تهران همتراز وزیر است، یعنی در عالم واقع وزیر نیست اما تمام آثار وزارت بر او نیز بار می‌شود. یکی از این آثار، مستثنی شدن از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.


اما در نهایت اگر افشانی 59 ساله به بهانه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از شهرداری تهران کنار رود، سوال اساسی اینجاست که چه کسی باید شهردار شود و گزینه‌های شهرداری تهران چه کسانی هستند؟ خوش‌بختانه تاکنون اعضای شورای شهر با انسجامی که دارند، ضمن اجماع بر حفظ آقای افشانی، در تلاش هستیم تا گزینه‌هایی را شناسایی کنیم که بیشترین شایستگی را برای اداره شهر تهران داشته باشند. تمام اعضا به خوبی می‌دانند که بی ثباتی در مدیریت شهری، چه آسیبی به منافع ملی وارد کرده و چه نتایجی درپی خواهد داشت.

 

اما اگر اصرار قانون بر رفتن شهردار فعلی تهران باشد، معتقدم باتوجه به روح قانون، باید از یک گزینه تازه نفس‌تر و جوان‌تر که در عین حال صاحب تخصص و تجربه باشد حمایت کرد. اینکه بخواهیم به بهانه بازنشستگی، یک فرد 59 ساله را برکنار کرد و فردی مسن‌تر را که هنوز بازنشسته نشده است جایگزین کنیم، جزو آفت‌هایی است که این قانون را تهدید می‌کند. در میان گزینه‌هایی که در لیست بلند اولیه شورا حضور دارند، بیش از نیمی از افراد یا هم‌سن شهردار فعلی یا بزرگ‌تر از ایشان هستند.


لذا از تمام همکارانم در شورای شهر هم می‌خواهم که اگر بنا به انتخاب سومین شهردار در طول یک سال و دو ماه گذشته شد، حتما استفاده از گزینه‌های جوان‌تر را در دستور کار قرار دهیم. قطعا اگر کسی که در آستانه بازنشستگی است یا شخص 60 ساله‌ای که هنوز بازنشسته نشده جایگزین مدیران بازنشسته فعلی شود، تاریخ از اجرای قانون مصوب مجلس به طنز یاد خواهد کرد. پیشنهاد می‌کنم در درجه نخست، تا تعیین تکلیف استفساریه مجلس فرآیند انتخاب شهردار متوقف شود.

 

در ادامه، در صورت عدم اقبال مجلس به مستثنی شدن شهردار، مطابق سیاست و رویکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از ظرفیت زنان و جوانان در پنج گزینه نهایی به‌طور ویژه بهره‌گیری شود. این راهبرد بر اساس خواست و مطالبه پایگاه اجتماعی جریان و در راستای ایجاد توسعه متوازن و نیز تقویت کسانی است که کمتر فضا و فرصت پیشرفت داشته‌اند.


عضو شورای شهر تهران*