بالاترین نمره فنی را کدام پرسپولیسی گرفت؟ + عکس

عکس| بالاترین نمره فنی را کدام پرسپولیسی گرفت؟