قلعه نویی با موتورسواری من مشکلی ندارد!
تدبیر24»مهرداد محمدی بازیکن تیم سپاهان اصفهان درباره بازی با پدیده و برد تیمش اظهار داشت: خوشحالم توانستم گل ۳ امتیازی به ثمر برسانم. هنوز نیم فصل باقی مانده و دو بازی تا پایان نیم فصل مانده است. باید بازی به بازی جلو برویم. هفته بعد با پرسپولیس هم بازی داریم و از الان فکر برای قهرمانی زود است. باید قدم به قدم جلو برویم.

محمدی در پاسخ به این سوال که باز هم به محله قدیمی سر می زند و میلاد محمدی با رفتنش به فوتبال روسیه رفتارش تغییر کرده یا خیر اذعان داشت: فوتبالم را از کوچه پس کوچه های فلاح شروع کردم. افتخار می کنم که بچه پایین شهر تهران هستم. تیم ملی که اردو داشت به تهران آمدم. پیش دوستانم رفتم و فوتبالدستی بازی کردیم. میلاد دیر دیر به محل می آید اما غلط کرده بچه محل ها را تحویل نگیرد.

محمدی در پایان درباره اینکه موتورسواری می کند یا خیرگفت: دروغ نگویم موتورسواری می کنم. امیرخان خودش بچه پایین است و انتظار ندارد که موتورسواری نکنم. با این حال من خودم موتور ندارم. در آخر جا دارد از پدر و مادرم تشکر کنم. دست خانواده و همچنین امیرخان را می بوسم.