تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران

تدبیر24»شما می‌توانید آخرین آمار فروش فیلم‌های سینمایی در حال اکران را در گزارش زیر بخوانید؛

«هزارپا» / ۱۹ سالن/ ۱۵۶ روز/ ۳۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
«مغز‌های کوچک زنگ زده» / ۸۱ سالن/ ۷۲ روز/ ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
«لس آنجلس- تهران» / ۷۹ سالن/ ۵۸ روز/ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
«لازانیا» / ۱۰۴ سالن/ ۶۵ روز/ ۴ میلیارد تومان
«پیشونی سفید ۲» / ۱۳۶ سالن/ ۵۸ روز/ ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
«خانم یایا» / ۸۹ سالن/ ۲۸ روز/ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
«عرق سرد» / ۲۲ سالن/ ۷۲ روز/ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
«گرگ بازی» / ۳۸ سالن/ ۴۴ روز/ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
«آستیگمات» / ۸۹ سالن/ ۱۶ روز/ ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
«وای آمپول» / ۱۰۰ سالن/ ۲۳ روز/ ۸۵۰ میلیون تومان
«سرو زیر آب» / ۸۱ سالن/ ۱۶ روز/ ۴۰۰ میلیون تومان
«بمب؛ یک عاشقانه» / ۵۸ سالن/ ۲ روز/ ۴۵۰ میلیون تومان
«پاستاریونی» / ۸۷ سالن/ ۹ روز/ ۳۰۰ میلیون تومان
«کلمبوس» / ۶۶ سالن/ ۲ روز/ ۲۰۰ میلیون تومان
«در مسیر باران» / ۲۲ سالن/ ۴۴ روز/ ۱۱۰ میلیون تومان
«میلیونر میامی» / ۶۸ سالن/ ۲ روز/ ۱۰۰ میلیون تومان