سینا مهراد بازیگر فیلم پدرش شد

تدبیر24»مهراد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

جلوى عماد گربه رو هیچ دیوارى نمیتونه سد کنه...

فیلم سینمایى «ژن‌ِ خوک»
کارگردان : سعید سهیلی
فیلمبردار : مسعود سلامی
عکس : سحاب زری باف

سینا مهراد بازیگر فیلم پدرش شد