معلمان آشپز نیستند

تدبیر24»وزیر اسبق آموزش وپرورش تاکید کرد: خوشبختانه غالب این معلمان در حال حاضر با تحصیلات عالی در آموزش وپرورش مشغول ارائه خدمات تخصصی به دانش آموزان هستند.

وی گفت: تعداد محدودی از افراد با انگیزه های سیاسی ضمن توهین به این افراد، باغوغا سالاری  این معلمان را آشپز خطاب کردند.

حاجی بابایی با ابراز خرسندی از توجه به تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی در مدرسه گفت: هدف اصلی ما مهندسی منابع انسانی به ویژه ساماندهی تخصصی نیروی انسانی در رشته های تخصصی مانند تربیت بدنی و دوره ابتدایی بوده است.

وی اظهار داشت: بااحیای دانشگاه فرهنگیان و جذب 25 هزار نفر, برنامه ریزی به گونه ای بود که در سال 1400 در دوره ابتدایی به ویژه همه معلمان با رشته های تخصصی بکار گرفته شوند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان با اشاره به سخنان اخیر رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: اگر سالانه 50 هزار دانشجو جذب دانشگاه فرهنگیان شوند، در چند سال آینده بحران نیروی انسانی نخواهیم داشت. سیاست و برنامه ریزی ما احیا و فعالیت دانشگاه فرهنگیان با استفاده از حداکثر ظرفیت این دانشگاه بود ولی آقای فانی با کارشناسی غلط 300 هزار نفر را نیروی مازاد اعلام کرد که متعاقب آن دانشگاه فرهنگیان نیمه تعطیل شد و دولت در اختصاص بودجه نگاه منفی به آموزش وپرورش پیداکردکه منجر به نزول سالانه اعتبارات این دستگاه عظیم فرهنگی کشور شد.

وی بیان کرد: بی سواد و آشپز خطاب کردن معلمان یک عقده گشایی سیاسی بود که خوشبختانه عملکرد و درخشش  این عزیزان در عرصه های علمی زیباترین پاسخ به این ادعای بی اساس است.

حاجی بابایی تاکید کرد: در حال حاضر آموزش وپرورش 194 هزار نفر کمبود نیروی انسانی دارد که در فراکسیون فرهنگیان به دنبال راهکار برای حل این مشکل هستیم که افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان وعملکرد مثبت آن در سال جاری که حتی منجر به ورود 500 هزار نفر از جوانان فارغ التحصیل در تکمیل ظرفیت به این دانشگاه شد، دستاورد این جلسات است.

وی بیان داشت: منتظر هستیم ببینیم دولت در لایحه بودجه 98  برای رتبه بندی معلمان چه پیشنهادی دارد،در زمینه اجرای برنامه رتبه بندی از حداکثر ظرفیت قانونگذاری استفاده خواهیم داشت.