دردسر جدید برای تمرینات پرسپولیس
تدبیر24»با اینکه به برانکو ایوانکویچ قول داده بودند در بازگشت به ورزشگاه شهید کاظمی، همه چیز مهیای تمرینات عادی خواهد بود و کیفیت چمن، ترمیم می‌شود، اما پس از دو، سه جلسه تمرین برانکو متوجه شد آب از آب تکان نخورده و چمن ورزشگاه کاظمی هنوز به حد استاندارد، نزدیک هم نشده است.