حرکت ۶۵ هزار نفری فرهنگیان

تدبیر24»امیرعلی نعمت‌اللهی دربرنامه تلویزیونی پرسشگر درباره انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش برای عضویت نمایندگان فرهنگیان اظهار کرد: با تدبیر وزیر آموزش‌وپرورش تصمیم برآن شد به منظور مشارکت بیشتر و بهتر همکاران در این انتخابات فرصت شرکت در آن تا روز جمعه 10 اسفند تمدید شود.

وی افزود: تاکنون 65 هزار نفر از فرهنگیان در این انتخابات مشارکت داشتند و چون مرحله نخست آن به صورت اینترنتی است و از طریق سایت انجام می‌شود و‌قفه‌ای را به لحاظ فنی برخی استان‌ها گزارش کردند که برای حل آن و از سوی دیگر مشارکت بیشتر معلمان  تصمیم شد فرصت مشارکت تا روز جمعه 10 اسفند تمدید شود.

قائم مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: در این انتخابات تمام افرادی که دارای کد پرسنلی آموزش‌وپرورش هستند اعم از دانشجو معلمان، نیروهای اداری و بازنشستگانی که دارای کد بازنشستگی هستند، می‌توانند شرکت کنند.

نعمت‌اللهی بیان کرد: 162 نفر در مرحله نخست انتخاب می‌شوند که از برخی استان‌ها 3 نفر برخی 6 و9 نفر انتخاب می‌شوند و حتما حداقل  یک نفر باید از بانوان  باشد؛ با تصمیم وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر شفافیت بیشتر و اجرای انتخابات خوب علاوه بر نظارت حراست، بازرسی و واحد حقوقی وزارتخانه نمایندگانی از سازمان بازرسی و دادستانی کشور‌ فرآیند انتخابات را نظارت می‌کنند.