دعوای خونین دختران دانشجو در دانشگاه ارومیه+عکس
تدبیر24»هنوز از علت این درگیری و وضعیت مجروح شده های ماجرا خبری از سوی مقامات پلیس مخابره نشده است.

دعوای خونین دختران دانشجو در دانشگاه ارومیه!