مجلسی در خصوص تحریم ظریف؛
اقدام آمریکا نوعی باجگیری و زورگیری بین المللی است
فریدون مجلسی تحلیلگر امور بین الملل در گفتگویی با ” خط اعتدال ” در خصوص تحریم وزیر امور خارجه ی ایران از سوی دولت آمریکا گفت: به نظر بنده این اقدام رییس جمهور آمریکا بمانند خروج از برجام یک عمل غیر متعارف ، تبلیغاتی و بی ارزش است.

وی افزود: این کار نوعی باجگیری و زورگیری بین المللی است

مجلسی ادامه داد: خروج آمریکا از برجام اعتبار امضای رییس جمهور آمریکا را متزلزل کرد. دولت آمریکا دو بار برجام را تایید کرده بود ،یکبار دولت اوباما جز امضا کنندگان و تایید کنندگان آن بود و دیگر اینکه شورای امنیت این برجام را تایید کرده بود که آمریکا از رای دهندگان آن بود و نه تنها آن را وتو نکرده بود بلکه به آن رای هم داده بود بنابراین این امر بدعت بسیار زشتی در روابط بین المللی برای کشوری که همواره از آزادی صحبت می کرد محسوب می شود.

وی افزود: این اقدام جدید نیز راهها را به سمت صلح می بندد

مجلسی خاطر نشان کرد: از سویی آمریکا عنوان می کند که تمایل به مذاکره دارد ،در صورتی که مذاکره کننده ی اصلی ایران یعنی دکتر ظریف را تحریم کرده است و از طرف دیگر شروع به یارگیری نظامی در خلیج فارس کرده و به همراه انگلیس نیروهای نظامی وارد آبهای خلیج فارس کرده اند و از آلمان گله دارند که چرا ناوهای خود را گسیل نکرده است ،یک نوع حالت سروری و زورگویی علنی را بکار می برد

این تحلیلگر امور بین الملل در خصوص استراتژی دکتر ظریف در خصوص تحریم گفت : البته تحریم را وزارت خزانه داری آمریکا انجام داده که کسی به این امر توجه نکرده و آمریکا افرادی را که به دستگاه حاکمه ایران نزدیک هستند را ذینفع می خواند و شامل بسته شدن حساب های مالی و غیره در آمریکا است و دکتر ظریف نیز اعلام کرده که حساب بانکی ندارد .