جنگ تحمیلی با جوانان به پیروزی رسید
تدبیر24» 39سال از آغاز یک از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم گذشت، جنگی که گرچه نامش جنگ ایران و عراق بود، اما در عمل جنگ ایران بود و ابرقدرت‌های جهان، جنگی که بسیاری از کشورهای جهان در برابر انقلاب نوپای کشورمان به راه انداختند تا در خیال خامشان به تجزیه کشور یا براندازی برسند.

آن جنگ هشت سال طول کشید و دشمنان به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند. دشمنان به اهدافشان نرسیدند چون جوانان پای کار کشور و انقلابشان ایستادند. هشت سال تمام همه از زن و مرد ایستادگی کردند تا جمهوری اسلامی ایران، پا برجا بماند.

آن جنگ با جوانان ایرانی به پیروزی رسید و یقین دارم اگر آن روز جوانانی چون همت، باکری، باقری و ... ده ها هزار شهید و صدها هزار جانباز نبود، امروز ایران عزیزمان سرنوشت دیگری داشت. همه ما مدیون این شهدا و جانبازان هستیم، مدیون پدران و مادران آنان و خانواده هایشان هستیم و این روزها تنها بهانه ای است برای یادکردن از ایثارگری آنها.

راستش را بخواهید، نمی‌خواهم فکر کنید که به خاطر پدر یا عموی شهیدم این را می‌گویم، اما قویا معتقدم که هر روز، روز شهدا و هر هفته، هفته دفاع مقدس است، اگر سری به آسایشگاه های جانبازان و خانواده شهدا بزنیم، خواهیم دید که برای قدردانی از این عزیزان، یک روز و یک هفته و یک ماه کافی نیست. بیایید قدر شهدا را بیشتر بدانیم، هوای جانبازانمان را داشته باشیم و به خانواده شهدا، مخصوصا مادرانشان بیشتر سربزنیم.