بورس؛ فرصت‌ها درعین تهدیدها
تدبیر24»این روزها استقبال از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است و نقدینگی جدیدی وارد بازار شده است. روند بازار در ماه‌های اخیر نیز صعودی بوده و اکنون به اوج 327 هزار واحدی رسیده است. همزمان با آن ریسک‌های بازار نیز بخصوص برای تازه واردها افزایش یافته است. درواقع شرایطی که هم‌اکنون در بازار سرمایه ایجاد شده است از یک سو یک فرصت محسوب می‌شود و از سوی دیگر ریسک‌هایی همراه دارد.

رکود در سایر بازارها مانند ارز، طلا و مسکن از یک سو و بازدهی بالای بورس در ماه‌های اخیر از سوی دیگر باعث شده است تا سرمایه‌گذاران جدیدی راه بورس را درپیش بگیرند. اما باید توجه داشت، ورود نقدینگی جدید به بورس ضمن اینکه فرصت تازه‌ای برای بازار سرمایه محسوب می‌شود، می‌تواند بدون اینکه ارزش بنیادی سهم یا شرکت‌ها بالا رفته باشد، باعث افزایش قیمت‌ها شود.

بنابراین کسانی که تازه وارد بورس می‌شوند و قصد خرید سهام دارند، باید مراقب ریسک‌های بازار باشند. ریسک‌هایی که هم برای بازار متصور است و هم برای سهمی که این افراد خریداری می‌کنند. ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بازار سرمایه آثار مثبت بسیاری به‌دنبال دارد و برخلاف بازارهایی مانند ارز و طلا که درخدمت تولید نیست، این بازار می‌تواند درجهت رشد و توسعه اقتصاد مؤثر باشد. درصورتی که نقدینگی جدید از طریق بازار اولیه جذب شود، از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها و توسعه طرح‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وارد بخش تولید شود و به رشد اقتصادی و رونق کمک کند. اما هم‌اکنون عمده نقدینگی در بازار ثانویه جذب شده است که ناشی از دست‌به‌دست شدن سهام و خرید و فروش آن است.  بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه شرایط به‌وجود آمده فعلی به اقتصاد کمک کند نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق است تا نقدینگی وارد شده به بازار برای تقویت بنیان تولید و شرکت‌های تولیدی به‌کار گرفته شود.

در شرایطی که بازار داغ شده و استقبال سرمایه‌گذاران برای ورود به آن رشد چشمگیری داشته است، یک فرصت کم سابقه برای دولت ایجاد شده است تا حجم بزرگی از دارایی‌های خود را در بازار عرضه کند.

هم‌اکنون به‌دلیل افزایش تقاضا، کشش برای خرید سهام شرکت‌های جدید در بازار وجود دارد و برهمین اساس دولت می‌تواند با عرضه شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها در بورس از این شرایط بهره برد.

 علی رحمانی
نخستین مدیرعامل بورس تهران