تصویر ماهواره‌ای از حماسه مردم تهران که آمریکا را وحشت زده کرد