کرونا از طریق خون منتقل می‌شود؟
تدبیر24»بشیر حاجی بیگی افزود: در منطقه مدیترانه شرقی از جمله ایران بیشترین علت کاهش ذخایر خونی ترس اهداکنندگان از ابتلا به کرونا است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در تمامی مراکز اهدای خون ایران بالاترین پروتکل های بهداشتی رعایت می شود همچنین سازمان انتقال خون برای جلوگیری از شلوغی هنگام اهدای خون اقدام به ارتقاء سیستم نوبت دهی نوبت دهی آنلاین کرده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: بعد شیوع پاندومی کرونا ذخایر خونی در برخی از کشورهای منطقه تا ۷۵ درصد نسبت به زمان مشابه در سال پیش کاهش داشته است و این میزان کاهش در یکی از استان‌های کشورهای آسیایی تا ۶۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ کاهش اهدای خون در ایران در زمان شیوع کرونا در بالاترین حد به میزان ۳۵ درصد در اسفند ۱۳۹۸ رسیده بود که مشابه کشورهای پیشرفته مانند کانادا و آمریکا بوده است.

مشارکت زنان در دوران کرونا برای اهدای خون افزایش یافت

حاجی بیگی گفت: آمارها در جهان و ایران نشان از مشارکت بیشتر زنان اهدا کننده خون در دوران پاندمی کرونا و افزایش نرخ مشارکت بانوان اهداکننده را داشت، در ایران در ۹ سال اخیر این میزان مشارکت بانوان برای اهدای خون بی سابقه بوده است.

حاجی بیگی تاکید کرد: میزان اهداکنندگان بار اول در ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه مشابه سال پیش افزایش چهار و نیم درصدی داشته است.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: هموطنان  نوعدوست که در همه شرایط یاری‌گر سازمان انتقال خون برای تامین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران نیازمند به خون هستند، توجه داشته باشند که ترس از کرونا موجب این نشود که اهدای خون را فراموش کنند، مردم توجه داشته باشند که نیاز به خون همیشگی است، پس بنابراین بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند و به کمک این بیماران بشتابند.

وی تاکید کرد: اهدا کنندگان خون اطمینان داشته باشند که سازمان انتقال خون بر اساس آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های انتقال خون جهان، تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت می کند و تمام مراکز انتقال و اهدای خون و تمام تجهیزات این مراکز در کشور در حال حاضر و همین طور همیشه، ضد عفونی و استریل می شوند و اهدا کنندگان با اطمینان خاطر خون اهدا کنند.