سفره مردم، معیار انتخابات 1400
تدبیر24»با نزدیک شدن به یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین انتخابات کشور، کم‌کم مرز بین دوست و دشمن تعیین گشته و مردم برای حساس‌ترین انتخاب چند دهه اخیر آماده می‌شوند. اما آنچه این روزها کشور به آن نیاز دارد تشخیص درست در انتخابات با دو عنصرت «بصیرت» و «آگاهی» است. بی‌شک حق رای، یک سهم ملی و اجتماعی است که باید به نحواحسن از آن بهره گرفت. دیگر نه سلبریتی‌ها و نه چهره‌های به‌ظاهر اجتماعی، حق مصادره رای مردم را ندارند چراکه بلوغ سیاسی مردم در چندین انتخابات گذشته، دانش انتخاب آنها را به تکامل رسانده و باید فقط واقعیات افرادی که پا به عرصه انتخابات گفته می‌شود، به مردم بیان گردد نه بیشتر و نه کمتر. حرف و شعار امتحان خود را پس داده و عدم کارایی آنها به اثبات رسیده است. پس نه عنوان و تیتر و نه وعده و وعید نباید ملاک انتخاب مردم قرار گیرد. از سوی دیگر معاش مردم و مشکلات اقتصادی آنها نباید وجه المصالحه‌ای برای رسیدن یک فرد به پاستور باشد کما اینکه آنهایی که با شعار بی‌نیاز کردن مردم از یارانه قدم به صحنه سیاست گذاشتند، کاری کردند که بخش قابل‌توجهی از مردم برای دریافت یارانه روزشماری می‌کنند. این بار باید کسی قدم به‌ میدان انتخابات بگذارد که صداقت و امانت وی پایه‌های اصلی حرکت بوده و شعار و وعده، جایی در برنامه‌های او نداشته باشد. سابقه اجرایی، مدارج تحصیلی و شغلی و... هیچ‌کدام اصل و اساس انتخاب نیست، بلکه «برنامه» و راه‌های نجات جامعه و مردم از باتلاق باید به مردم عرضه گشته و قدم‌هایی ملموس برای پر کردن سفره‌های خالی مردم برداشته شود. از سوی دیگر کسانی که مردم را تشویق به عدم حضور پای صندوق‌های رای می‌کنند، قصد دارند آنها را از حق اصلی تعیین سرنوشت خود محروم کرده و آنگاه خود (هرچه و هرکه را دلشان خواست) به کشور تحمیل نمایند. حق رای یکی از اساسی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی یک ملت است و کسانی که مردم را تشویق به عدم حضور در صحنه می‌کنند، خواب‌های پریشانی برای مردم دیده‌اند. کدامیک از مدعیان دفاع از حقوق اجتماعی مردم که بیانیه اخیر را امضا کرده‌اند، ...

مجید ابهری رفتار‌شناس