آیا استفاده مجدد از بطری های پلاستیکی ایمن است؟
تدبیر24»استفاده از این بطری ها برای بار اول احتمالا بی خطر است، اما این ظروف برای استفاده مکرر تهیه نشده اند.

بهتر است از استفاده مجدد بطری های پلاستیکی آب معدنی و نوشیدنی ها به ویژه بطری هایی که دچار آسیب دیدگی (خراشیدگی و خرده شدگی) هستند خودداری شود؛ چرا که میزان انتقال مواد سمی از بطری های آسیب دیده بیشتر است. با این حال بسیاری از خراش ها در حد میکروسکوپی بوده و با چشم قابل مشاهده نیست.

همچنین لازم است از گرم کردن ظروف پلاستیکی و پر کردن با مواد غذایی با دمای بالا مثل آب جوش و یا نوشیدنی­ های داغ و همچنین نگهداری در مجاورت نور مستقیم خورشید خودداری کنیم؛ زیرا افزایش دما و تابش اشعه فرابنفش ریسک مهاجرت میکروپلاستیک ها به ماده غذایی را افزایش می­دهد. /ف.نوروزی فرد

«مینا زارعی» کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز