نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی بهداشت در حوزه مدیریت کرونا
برنامه‌های دکتر بهرام عین اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه مدیریت جامع کووید ۱۹ منتشر شد.