درخواست از رئیس قوه قضاییه برای برخورد با عاملان رفتارهای زننده در اوین

طاهره قیومی در پی انتشار کلیپی از اتفاقات زندان اوین از رئیس قوه قضاییه برخورد با عاملان این نوع رفتارها را درخواست کرد.