دیدار شهردار تهران با عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
شهردار تهران در دیدار با عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، بر تعامل جدی در استفاده از ظرفیت‌های جامعه پزشکی در ارتقا سلامت مردم و همچنین بر ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به جامعه پزشکی تاکید کردند.
دکتر زاکانی در این دیدار ضمن تقدیر از فداکاری های جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا و تاکید بر حفظ شان و منزلت جامعه پزشکی، ضمن بیان نیازهای حوزه سلامت و رفع آنها در بهره مندی از جامعه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی، بر تسهیل شرایط ارائه خدمات به آنان تاکید کردند و تداوم ارتباط با نظام پزشکی تهران بزرگ و انجام برنامه های مشترک جهت ارتقا سلامت شهروندان تهرانی را خواستار شدند

دکتر رئیس زاده نیز در این دیدار ضمن درخواست برگزاری جلسات مشترک بین حوزه سلامت شهرداری و نظام پزشکی تهران بزرگ، بر استفاده بیشتر از امکانات و فضاهای بهداشتی-درمانی شهرداری توسط اعضای نظام پزشکی تاکید کردند و پیشنهاد کردند با تشکیل کارگروه‌های مشترک دائمی، شرایط بهبود کسب و کار جامعه پزشکی در تهران و رفع مشکلات آنها فراهم گردد.