افزایش خودسرانه قیمت نان
تدبیر24: محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور طی روزهای گذشته به صراحت از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت نان خبرداد و البته اعلام کرده است که افزایش قیمت نان به صورت جزئی و بدون اینکه مردم تحت فشار قرار گیرند، صورت خواهد گرفت. او دلیل این تصمیم دولت را نیز بی کیفیت بودن نان و عدم رضایت نانوا و مردم از شیوه پخت نان و البته قیمت طرف عرضه بوده است.
 
این گفته شریعتمداری در حالی مطرح شده است که او البته اقدام دولت گذشته مبنی بر واقعی کردن قیمت نان را نیز مورد ستایش قرار داده و گفته که این تصمیم توانسته تا حدودی کیفیت نان را افزایش دهد، اما به دلیل اینکه هنوز قیمت به میزان واقعی خود نرسیده و دولت مجبور است یارانه بپردازد، نه رضایت مشتری در پی است و نه رضایت نانوا، چراکه هر دو به نوعی طرف ناراضی وضعیت فعلی نان به شمار می روند که تنها در دو موضع متفاوت قرار گرفته اند.
 
در عین حال، علی قنبری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تازگی منصوب شده است نیز خبر از تصمیم جدی دولت برای واقعی کردن قیمت نان داده و اعلام کرده است که دولت در نیمه دوم سال جاری قیمت را افزایش خواهد داد، اما او هم همانند معاون اجرایی رئیس جمهور که به نوعی متولی تغییر قیمت نان شده است، بر این نکته اصرار دارد که افزایش قیمت جزئی خواهد بود.
 
این اظهارنظرها برای تغییرات قیمتی در حالی صورت می گیرد که نانوایی هایی در سطح شهر، به صورت خودسرانه و به بهانه های مختلف، قیمت انواع نان را افزایش داده و زمانی هم که با اعتراض مشتریان مواجه می شوند، با این جمله که کیفیت آرد مرغوب تر است و درصد تداخل آرد دولتی و آزاد به نفع آرد آزاد و کیفی سنگینی می کند، این افزایش قیمت را توجیه می کنند.
 
برخی دیگر نیز در سایه نبود نظارت ها، اقدام به افزایش قیمت خودسرانه کرده و به مشتریان خود اعلام می کنند که دولت تصمیم گرفته که قیمت نان را افزایش دهد، در حالیکه هیچ یک از این نانوایی ها، قیمت های مصوب دولت را در مقابل چشم مشتریان خود قرار نمی دهند و تنها به این جمله بسنده می کنند که همه چیز گران شده است و نان نیز گران شده است. این در شرایطی است که مردم هم اغلب با این عنوان که همه چیز گران شده است، از کنار این موضوع ساده می گذرند.
 
گزارش میدانی از کم فروشی و گرانفروشی برخی نانوایان
گزارش میدانی مهر از برخی نانوایی های سطح شهر نیز حکایت از آن دارد که برخی نانوایی ها، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کرده اند و برخی دیگر نیز اگرچه قیمت را تغییر نداده اند، اما وزن چانه نان را به شدت کاهش داده به نحوی که ضخامت برخی نان های سنگک، بسیار کم شده و به گفته برخی مردم، به سمت نان لواش پیش رفته است.
 
از سوی دیگر، برخی نانوایان، قیمت هر نان را در حدود 100 تا 150 تومان افزایش داده اند که البته این افزایش قیمت بیشتر در نان های سنگک و بربری محسوس است. به نحوی که یک قرص نان سنگک که در گذشته 700 تومان بوده است، اکنون به قیمت 800 تومان عرضه می شود، این در حالی است که نان کنجدی نیز که قیمت 800 تومانی داشته است، اکنون از سوی برخی نانوایان 1000 تومان هم عرضه می شود.
 
نان بربری نیز که تا پیش از این 600 تومان عرضه می شده است، اکنون به قیمت 700 تومان عرضه می شود، این در حالی است که برخی بربری فروشان هم اندکی کنجد به نان اضافه کرده و آن را به قیمت گرانتر به مشتریان می فروشند، در حالیکه میزان کنجدی که اضافه می شود، به اندازه صد تومان افزایش قیمت، ارزش ندارد.
 
اما شاید بیشتر از آنچه که افزایش قیمت نان در دید مشتریان محسوس باشد، کم شدن وزن چانه ها که به نوعی گرانفروشی هم هست، به چشم می خورد و نظارتی هم در این زمینه صورت نمی گیرد.