ظاهر عجیب و باورنکردنی بازیگر مشهور+ عکس
عکسی که از گریم متفاوت و باورنکردنی بهرام رادان در نقش زال منتشر شده است.