بازیگر ایرانی در نقش "دراکولا"

مرثیه ای برای یک دراکولا