برچسب: آدمخواری
کد خبر: ۱۱۵۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


کد خبر: ۱۱۲۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵


گذشته این دومین مورد آدمخواری در آفریقای جنوبی بوده است...
کد خبر: ۹۰۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


کد خبر: ۸۲۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰


زنده ماندن به آدمخواری کانیبالیسم متوسل شده بودند این ماجرا...
کد خبر: ۲۰۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴


خورده اند می توانند تجربه آدمخواری را نیز به خاطرات... رستوران کار می کردند را بازداشت کرده است پدیده آدمخواری...
کد خبر: ۱۷۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶