برچسب: اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد
اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به... منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت گیری با کارت سوخت... که متقاضی ثبت نام کارت سوخت المثنی بوده اند کارت... سوخت جدید صادر می شود ...
ماه سال جاری ۱۳۹۸/۵/۲۰ صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت... خودرو امکان پذیر خواهد بود " این موضوع ابهامی را... برای کسانی که متقاضی صدور کارت سوخت المثنی بودند و... پخش فرآورده های نفتی خواستار اتصال کارت بانکی به کارت...
کد خبر: ۱۲۰۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶