برچسب: اختلالات گوارشی ناشی از دیابت
عواملی چون افزایش شیوع چاقی ناشی از شکل نادرست زندگی... منجر به افزایش سرعت ش یوع بیم اری دیابت در... کشورهای در حال توسعه از جمله در ک شور ما...
تدبیر24 مبتلایان به دیابت بیش از دیگران در مع رض... خط ر ب روز عوارض ی مانند اختلالات بینایی حملات... خون و می توان از بروز بسیاری از عوارض دیابت... ی توانن د از ی ک زندگی سالم و طول...
کد خبر: ۱۲۱۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰