برچسب: از من فیلم نگیر
که از دیارشان سرزمین تاک ها رونده و انگورهای زرد...
تدبیر24 آساره کیانی- پیش از آنکه به دره برسید دفتردار... یک میز آهنی نصف شده از وسط که روی دوپایه... کفش و از دفتردار و دو پسر جوانی که به... زباله ی بسته بندی شده از کجا آمده اند جواب...
کد خبر: ۱۱۰۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲