برچسب: امروز فضای کشور فضای مذاکره نیست فضای مقاومت است
رئیس قوه قضائیه:
رییس قوه قضائیه گفت امروز فضای کشور فضای مقاومت است... و نه مذاکره ...
و نهی از منکر بسیار بجا و مناسب است وی... افزود فضای عاشورایی جامعه ما اقتضاء می کند که با... فلسفه قیام حسینی آشنا شویم و اینکه امروز کسی در... ع است رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه موعظه کردن...
کد خبر: ۱۲۰۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶