برچسب: بزرگترین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت نفت
های ژئوپلیتیکی به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت های... نفت در سال میلادی جاری جای کاهش تولید اوپک و...
موثر بر روند قیمت های نفت در سال ۲۰۱۸ شناختند... درست زمانی که تاثیر توافق کاهش تولید اوپک بر ذخایر... نفت جهانی ملموس شد ریسک ژئوپلیتیکی در سال گذشته در... قیمت ها اثر گذاشت این ریسک نخستین بار با همه...
کد خبر: ۱۰۰۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲