برچسب: بوی خوش چادر مادر
تدبیر24 فیروز قاسمی - بچه که بودم دلم خوش بود... به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بقالی میوه... از مادرم جدا نشم زیر چادرش قائم می شدم مادرم... خودم راه خونه رو بلدم مادرم قربون صدقه م رفت...
کد خبر: ۱۱۶۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰